CHOCIANÓWEmail Drukuj PDF

Orodek Pomocy Spoecznej w Chocianowie informuje, e Aquapark Polkowice ? Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. podpisa umow ze Zwizkiem Gmin Zagbia Miedziowego, na realizacj programu zdrowotnego p.n. "Oswoi Przestrze". S to cykliczne zajcia rehabilitacyjne dla dzieci i modziey z dysfunkcjami narzdu ruchu oraz uszkodzeniem obwodowego lub orodkowego ukadu nerwowego.

W programie mog uczestniczy dzieci od lat 3 i modzie do 18 roku ycia z takimi dysfunkcjami ? rwnie z terenu miasta i gminy Chocianw. Rehabilitacja jest cakowicie refundowana przez Zwizek Gmin Zagbia Miedziowego.

Zajcia rehabilitacyjne bd odbyway si w Aquapark Polkowice ? Regionalnym Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjnym S.A. Cay obiekt (gabinety do udzielania wiadcze, winda, toalety, natryski, szatnie, korytarze) s dostosowane do potrzeb osb niepenosprawnych.

Osoba majca wskazanie do udziau w proponowanym programie w pierwszej kolejnoci musi ustali w Poradni Rehabilitacyjnej przy Aquapark Polkowice ul. Myska 4 termin wizyty lekarskiej, co mona uczyni telefonicznie pod nr. (76) 74 62 711. Na pierwszej wizycie lekarz - po zebranym wywiadzie oraz dokonanym badaniu - zaleci stosowne leczenie rehabilitacyjne.

Zachcamy dzieci i modzie z w/w dysfunkcjami do skorzystania z proponowanych, bezpatnych zaj rehabilitacyjnych.

Informacje o programie dostpne sa na stronie www.aquapark.com.pl , natomiast szczegowych informacji udziela telefonicznie Pani Agnieszki Skuba-Sakowska ? p.o. Kierownik Przychodni Rehabilitacyjnej oraz Pani Beata Matkowska ? pracownik administracji od poniedziaku do pitku w godz. 7:30-15:30 pod nr tel. (76) 74 62 702.

Kierownik Orodka Pomocy Spoecznej w Chocianowie
Magorzata Staszczak

Email Drukuj PDF

NiveaOd 1 marca ruszy projekt ?Szkki Pikarskie NIVEA? przygotowany dla szk podstawowych i klubw sportowych o charakterze non-profit, ktre prowadz treningi piki nonej dla dzieci w wieku 7-13 lat. Udzia w projekcie daje dzieciom szans na przeycie wielkiej sportowej przygody!
Aby zapewni najwyszy standard i warto merytoryczn projektu, firma NIVEA zaprosia do wsppracy jedn z najlepszych szkek pikarskich na wiecie ? Akademi Ajax Amsterdam.

Więcej…

Uwaga - ferie!

Email Drukuj PDF

Kolejne zimowe ferie tu, tu. Policjanci z Polkowic przypominaj dzieciom i modziey ktra bdzie wypoczywa na zimowiskach, o podstawowych zasadach bezpieczestwa.

Więcej…

Email Drukuj PDF

stalPo wymienitej jesieni w wykonaniu pikarzy Stali Chocianw, wszyscy w Chocianowie ostrz sobie zby na IV lig. Jak wiadomo, by osign ten cel, zesp musi mie w swoich szeregach solidnych, ogranych zawodnikw. Powinna by rwnie sportowa rywalizacja midzy pikarzami. W zwizku z tym, zim do Stali sprowadzono kilka nowych twarzy.

Więcej…

Więcej artykułów…

19. lipca 2019

Imieniny obchodzą:
Alfred, Wincenty, Wodzisław