CHOCIANÓW


  • piknik przedszkole
  • taniec współczesny-gimnazjum
  • Wrzos
  • Brat naszego boga
  • zajęcia dla dzieci-cyrk
  • festyn na rynku

Program Dom Kultury+

Organizatorem Programu Dom Kultury+jest Narodowe Centrum Kultury. Nabór wniosków odbył się we wrześniu 2010, podczas którego ze 120 wniosków zakwalifikowano 50 ośrodków kultury z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców.

Domy kultury, które zgłosiły swój udział w programie musiały przede wszystkim:

* mieć odwagę zweryfikować swoje dotychczasowe doświadczenia i otworzyć się na nowe rozwiązania.

* przyjrzeć się uważniej środowisku lokalnemu, rozważyć możliwość zawarcia partnerstwa z innymi aktorami życia społecznego działającymi na swoim terenie w sektorze kultury.

* zaczynając budować nowoczesną instytucję kultury, wyobrazić sobie taki dom kultury, w którym chcielibyśmy spędzać czas, poznawać nowych ludzi i podejmować działania.

program DK+ nie ma uczyć budować biurokratycznych strategii, ale wcielać w życie nowe pomysły!

W programie przewidziano III priorytety, które odpowiadają trzem obszarom działania

I priorytet – szkolenia – został już zakończony w kwietniu, podczas którego uczestniczyliśmy w 4-ch cyklach szkoleń oraz konferencjach, które poświęcone były głównie na tworzeniu strategii działania ośrodka. Prowadzący zajęcia w grupie Wrocław Ala i Krzysiek skutecznie wspierali nas we wzlotach i upadkach. Gdy wydawało nam się, że już wszystko zostało określone, łatwo burzyli nasz spokój zmuszając do głębszych przemyśleń. Strategia tworzona była przez GPS czyli grupę planowania strategicznego, w której znaleźli się pracownicy CHOK, kierownicy jednostek, stowarzyszeń, dyrektorzy szkół, przedstawiciele samorządu oraz lokalni artyści, czyli my wszyscy, organizatorzy i odbiorcy, którzy nadajemy kierunek i uczestniczymy w kulturze naszego miasta.

II priorytet – rozwój – zostanie zrealizowany do końca roku 2011, pomyślany jako dofinansowanie konkretnych działań edukacyjnych i animacyjnych, wybranych na podstawie nowej strategii. Narodowe Centrum Kultury sfinansuje 3 działania w 80%.

III priorytet – infrastruktura - stanowi materialne uzupełnienie dwóch poprzednich priorytetów. Dotacje uzyskane w ramach tego działania są przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego w nowoczesnej edukacji kulturalnej.

Program DK+ to nie tylko te III priorytety. Równie ważnymi korzyściami są sieci wsparcia a także zaprzyjaźnienie się z pracownikami innych ośrodków, z ich działaniami, problemami i sukcesami, oraz możliwość tworzenia wspólnych przedsięwzięć kulturalnych, wymiany repertuaru i otrzymanie wsparcia merytorycznego.