CHOCIANÓW


  • piknik przedszkole
  • taniec wspczesny-gimnazjum
  • Wrzos
  • Brat naszego boga
  • zajcia dla dzieci-cyrk
  • festyn na rynku

Program Dom Kultury+

Organizatorem Programu Dom Kultury+jest Narodowe Centrum Kultury. Nabr wnioskw odby si we wrzeniu 2010, podczas ktrego ze 120 wnioskw zakwalifikowano 50 orodkw kultury z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 20 tys. mieszkacw.

Domy kultury, ktre zgosiy swj udzia w programie musiay przede wszystkim:

* mie odwag zweryfikowa swoje dotychczasowe dowiadczenia i otworzy si na nowe rozwizania.

* przyjrze si uwaniej rodowisku lokalnemu, rozway moliwo zawarcia partnerstwa z innymi aktorami ycia spoecznego dziaajcymi na swoim terenie w sektorze kultury.

* zaczynajc budowa nowoczesn instytucj kultury, wyobrazi sobie taki dom kultury, w ktrym chcielibymy spdza czas, poznawa nowych ludzi i podejmowa dziaania.

program DK+ nie ma uczy budowa biurokratycznych strategii, ale wciela w ycie nowe pomysy!

W programie przewidziano III priorytety, ktre odpowiadaj trzem obszarom dziaania

I priorytet ? szkolenia ? zosta ju zakoczony w kwietniu, podczas ktrego uczestniczylimy w 4-ch cyklach szkole oraz konferencjach, ktre powicone byy gwnie na tworzeniu strategii dziaania orodka. Prowadzcy zajcia w grupie Wrocaw Ala i Krzysiek skutecznie wspierali nas we wzlotach i upadkach. Gdy wydawao nam si, e ju wszystko zostao okrelone, atwo burzyli nasz spokj zmuszajc do gbszych przemyle. Strategia tworzona bya przez GPS czyli grup planowania strategicznego, w ktrej znaleli si pracownicy CHOK, kierownicy jednostek, stowarzysze, dyrektorzy szk, przedstawiciele samorzdu oraz lokalni artyci, czyli my wszyscy, organizatorzy i odbiorcy, ktrzy nadajemy kierunek i uczestniczymy w kulturze naszego miasta.

II priorytet ? rozwj ? zostanie zrealizowany do koca roku 2011, pomylany jako dofinansowanie konkretnych dziaa edukacyjnych i animacyjnych, wybranych na podstawie nowej strategii. Narodowe Centrum Kultury sfinansuje 3 dziaania w 80%.

III priorytet ? infrastruktura - stanowi materialne uzupenienie dwch poprzednich priorytetw. Dotacje uzyskane w ramach tego dziaania s przeznaczone na zakup sprztu niezbdnego w nowoczesnej edukacji kulturalnej.

Program DK+ to nie tylko te III priorytety. Rwnie wanymi korzyciami s sieci wsparcia a take zaprzyjanienie si z pracownikami innych orodkw, z ich dziaaniami, problemami i sukcesami, oraz moliwo tworzenia wsplnych przedsiwzi kulturalnych, wymiany repertuaru i otrzymanie wsparcia merytorycznego.