CHOCIANÓW


  • piknik przedszkole
  • taniec współczesny-gimnazjum
  • Wrzos
  • Brat naszego boga
  • zajęcia dla dzieci-cyrk
  • festyn na rynku
Cennik opłat za wynajem lokali użytkowych podległych Chocianowskiemu Ośrodkowi Kultury

1. Dla Ośrodków Kultury: 

- Chocianowiec 
- Parchów 
- Trzebnice 
- Ogrodzisko 
- Brunów 
- Żabice

Wysokość opłat w lokalach użytkowych wymienionych w punkcie 1 dla osób fizycznych na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą:

a) za pierwsze 3 godziny - 40,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę - 30,00zł brutto
b) za wynajem do 72 godzin - kwota 600,00zł brutto oraz za każdą następną rozpoczętą dobę - 200,00zł brutto

Wysokość opłaty za wynajem lokali użytkowych dla podmiotów gospodarczych wynosi 80,00brutto za 1 godzinę wynajmu.


2. Wynajem sali w Chocianowskim Ośrodku Kultury:

dla osób fizycznych - 60 zł/ godz.

dla podmiotów gospodarczych - 120 zł/ godz.

 

3. Wprowadza się płaty z wynajem lokali użytkowych w: 

- Michałów
- Jabłonów
- Pogorzeliska

13,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę wynajmu.