CHOCIANÓW


  • piknik przedszkole
  • taniec współczesny-gimnazjum
  • Wrzos
  • Brat naszego boga
  • zajęcia dla dzieci-cyrk
  • festyn na rynku

NAPISZ OPOWIADANIE

Email Drukuj PDF

REGULAMIN KONKURSU NA OPOWIADANIE BOŻONARODZENIOWE

1. Główne cele
- kształtowanie wrażliwości i wyobraźni literackiej
- kultywowanie tradycji związanej z obchodami Świąt Bożego Narodzenia

2.Warunki  uczestnictwa
W konkursie mogą wziąć  udział uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:
•    klasy I - III
•    klasy IV - VI

3. Zasady i przebieg konkursu

•    Opowiadanie powinno liczyć maksymalnie 4500 znaków ( ok. 3 strony A4).
•    Praca powinna być napisana ręcznie lub komputerowo czcionką 12.
•    Tematem pracy konkursowej jest opowiadanie na temat świąt Bożego Narodzenia. Głównym bohaterem opowiadania może być autor lub osoba fikcyjna, którą do życia powoła autor.
•    Opowiadanie przekazane na konkurs nie może w żadnej swojej części stanowić plagiatu lub być kopią jakichkolwiek innych utworów.
•    Do każdej pracy należy dołączyć informację zawierającą: imię, nazwisko, wiek, klasa i nazwę placówki.

PRACE NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE LUB POCZTĄ NA ADRES:
Chocianowski  Ośrodek Kultury
ul. Kościuszki 5
59-140 Chocianów
DO DNIA 08 STYCZNIA 2013 R. DO GODZ. 15.30

UWAGA!!!
Rozstrzygnięcie konkursu  odbędzie się 15 stycznia 2013r.
Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.

WAŻNE!!!
Wszystkie prace wraz z prawami autorskimi przechodzą na własność organizatora.
Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na filmowanie, fotografowanie oraz bezpłatną publikację prac na stronie internetowej www.chok.pl. Oraz w informatorze Gminy Chocianów.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów opublikowania protokołu Jury na stronie internetowej oraz terminu wręczenia nagród. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.