CHOCIANÓW


  • piknik przedszkole
  • taniec wspczesny-gimnazjum
  • Wrzos
  • Brat naszego boga
  • zajcia dla dzieci-cyrk
  • festyn na rynku

NAPISZ OPOWIADANIE

Email Drukuj PDF

REGULAMIN KONKURSU NA OPOWIADANIE BOONARODZENIOWE

1. Gwne cele
- ksztatowanie wraliwoci i wyobrani literackiej
- kultywowanie tradycji zwizanej z obchodami wit Boego Narodzenia

2.Warunki  uczestnictwa
W konkursie mog wzi  udzia uczniowie szk podstawowych w dwch kategoriach wiekowych:
?    klasy I - III
?    klasy IV - VI

3. Zasady i przebieg konkursu

?    Opowiadanie powinno liczy maksymalnie 4500 znakw ( ok. 3 strony A4).
?    Praca powinna by napisana rcznie lub komputerowo czcionk 12.
?    Tematem pracy konkursowej jest opowiadanie na temat wit Boego Narodzenia. Gwnym bohaterem opowiadania moe by autor lub osoba fikcyjna, ktr do ycia powoa autor.
?    Opowiadanie przekazane na konkurs nie moe w adnej swojej czci stanowi plagiatu lub by kopi jakichkolwiek innych utworw.
?    Do kadej pracy naley doczy informacj zawierajc: imi, nazwisko, wiek, klasa i nazw placwki.

PRACE NALEY SKADA OSOBICIE LUB POCZT NA ADRES:
Chocianowski  Orodek Kultury
ul. Kociuszki 5
59-140 Chocianw
DO DNIA 08 STYCZNIA 2013 R. DO GODZ. 15.30

UWAGA!!!
Rozstrzygnicie konkursu  odbdzie si 15 stycznia 2013r.
Dla zwycizcw przewidziano atrakcyjne nagrody.

WANE!!!
Wszystkie prace wraz z prawami autorskimi przechodz na wasno organizatora.
Udzia w konkursie jest jednoczenie zgod na filmowanie, fotografowanie oraz bezpatn publikacj prac na stronie internetowej www.chok.pl. Oraz w informatorze Gminy Chocianw.
Organizator zastrzega sobie moliwo zmiany terminw opublikowania protokou Jury na stronie internetowej oraz terminu wrczenia nagrd. Sprawy nie ujte w regulaminie rozstrzyga Organizator.