CHOCIANÓW


  • piknik przedszkole
  • taniec wspczesny-gimnazjum
  • Wrzos
  • Brat naszego boga
  • zajcia dla dzieci-cyrk
  • festyn na rynku

Email Drukuj PDF

Informujemy, e w zwizku z okresem okoowitecznym nastpia jednorazowa zmiana terminu zaj tanecznych. Zamiast czwartku zajcia odbd si w rod, 27 marca wg nastpujcego harmonogramu: 
o godz. 15:00 - grupa II, o godz. 16:00 - 18:00 - grupa III.
 Zapraszamy.

Wyniki konkursu "Moja ozdoba wielkanocna"

Email Drukuj PDF
Dzikujemy za pikne prace, ktre otrzymalimy. Wszystkim uczestnikom gratulujemy zdolnoci manualnych i talentu plastycznego.

Komisja konkursowa przyznaa nastpujce miejsca:

W kategorii przedszkole:
I miejsce - Milena Pieczonka
II miejsce - Micha Kondrat
III miejsce - Paulina Relidzyska

W kategorii klas I-III:
I miejsce - Tomisaw muda
II miejsce - Katarzyna Wyskida
III miejsce - Anna Dziewa

W kategorii klas IV-VI:
I miejsce - Marek Dzedzej
II miejsce - Aleksandra Bednarz
III miejsce - Magdalena Herbut

Zwycizcw zapraszamy po odbir nagrd
do Chocianowskiego Orodka Kultury.

  

CHOK na Facebooku

Email Drukuj PDF

Zapraszamy na nasze Facebookowe konto: KONTO CHOK

Z U M B A w Choku

Email Drukuj PDF
* * * *  ZUMBA ju od 20 marca!  * * * * 

roda, godz. 19:00

ZAPRASZAMY PANIE W KADYM WIEKU

zapisy w CHOK telefonicznie lub mailowo