CHOCIANÓW


  • piknik przedszkole
  • taniec współczesny-gimnazjum
  • Wrzos
  • Brat naszego boga
  • zajęcia dla dzieci-cyrk
  • festyn na rynku

Latino fitness

Email Drukuj PDF

Zapraszamy na kurs tańca towarzyskiego

Email Drukuj PDF

"Chocianów dniem i Chocianów nocą"

Email Drukuj PDF

Regulamin Konkursu Fotograficznego 
„Chocianów dniem i Chocianów nocą”

1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Chocianowski Ośrodek Kultury.
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
3. Każdy z autorów musi złożyć 2 fotografie przedstawiające jedno wybrane miejsce w Chocianowie zarówno dniem jak i nocą.
4. Technika wykonania prac jest dowolna.
5. Prace należy składać osobiście lub pocztą na adres Chocianowskiego Ośrodka Kultury.
Chocianowski Ośrodek Kultury
ul. Kościuszki 5
59-140 Chocianów
6. Prace w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli i max w plikach nie przekraczających 1MB.
7. Do złożonych fotografii należy dołączyć kartkę z informacją zawierającą.: 
-tytuł pracy, 
-imię i nazwisko, 
-telefon kontaktowy 
-miejsce w którym zostały wykonane zdjęcia.
9. Z chwilą złożenia fotografii przechodzą one na własność organizatorów. 
Na prośbę autora zdjęć, wykonane fotografie zostaną zwrócone
10. Zdjęcia należy składać od 25.03. do 30.04. 2013 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10.05.2013 r.
11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
12. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.
Uwaga!
Wszystkie prace wraz z prawami autorskimi przechodzą na własność organizatora.
Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na fotografowanie oraz bezpłatną publikację prac na stronie internetowej www.chok.pl oraz w Informatorze Gminy Chocianów.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów opublikowania protokołu Jury na stronie internetowej oraz terminu wręczenia nagród. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

III Festiwal Piosenki

Email Drukuj PDF


Zapraszamy do udziału w III Festiwalu Piosenki. Zwycięzcy wystąpią na Majówce z Chokiem w dniu 3 maja br.
Regulamin znajduje się w załączniku.