CHOCIANÓW


  • piknik przedszkole
  • taniec wspczesny-gimnazjum
  • Wrzos
  • Brat naszego boga
  • zajcia dla dzieci-cyrk
  • festyn na rynku

Latino fitness

Email Drukuj PDF

Email Drukuj PDF

Email Drukuj PDF

Regulamin Konkursu Fotograficznego 
?Chocianw dniem i Chocianw noc?

1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Chocianowski Orodek Kultury.
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujcych.
3. Kady z autorw musi zoy 2 fotografie przedstawiajce jedno wybrane miejsce w Chocianowie zarwno dniem jak i noc.
4. Technika wykonania prac jest dowolna.
5. Prace naley skada osobicie lub poczt na adres Chocianowskiego Orodka Kultury.
Chocianowski Orodek Kultury
ul. Kociuszki 5
59-140 Chocianw
6. Prace w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli i max w plikach nie przekraczajcych 1MB.
7. Do zoonych fotografii naley doczy kartk z informacj zawierajc.: 
-tytu pracy, 
-imi i nazwisko, 
-telefon kontaktowy 
-miejsce w ktrym zostay wykonane zdjcia.
9. Z chwil zoenia fotografii przechodz one na wasno organizatorw. 
Na prob autora zdj, wykonane fotografie zostan zwrcone
10. Zdjcia naley skada od 25.03. do 30.04. 2013 r. Rozstrzygnicie konkursu nastpi 10.05.2013 r.
11. Oceny zdj dokona jury powoane przez organizatora. Decyzje jury s ostateczne.
12. Wszyscy laureaci zostan powiadomieni o werdykcie jury.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwoania konkursu.
Dla zwycizcw przewidziano atrakcyjne nagrody.
Uwaga!
Wszystkie prace wraz z prawami autorskimi przechodz na wasno organizatora.
Udzia w konkursie jest jednoczenie zgod na fotografowanie oraz bezpatn publikacj prac na stronie internetowej www.chok.pl oraz w Informatorze Gminy Chocianw.
Organizator zastrzega sobie moliwo zmiany terminw opublikowania protokou Jury na stronie internetowej oraz terminu wrczenia nagrd. Sprawy nie ujte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

III Festiwal Piosenki

Email Drukuj PDF


Zapraszamy do udziau w III Festiwalu Piosenki. Zwycizcy wystpi na Majwce z Chokiem w dniu 3 maja br.
Regulamin znajduje si w zaczniku.