CHOCIANÓW


  • piknik przedszkole
  • taniec wspczesny-gimnazjum
  • Wrzos
  • Brat naszego boga
  • zajcia dla dzieci-cyrk
  • festyn na rynku

Email Drukuj PDF

Gimnazjum im. Odkrywcw Polskiej Miedzi w Chocianowie byo gospodarzem Regionalnych Eliminacji III Dolnolskiej Gali Talentw, ktre odbyy si 21 marca 2013 r. (pierwszego dnia kalendarzowej wiosny). Tylko cztery miasta dolnolskie miau zaszczyt podj utalentowan modzie. Patronami uroczystoci byli: Beata Pawowicz - Dolnolski Kurator Owiaty i Roman Kowalski - Burmistrz Miasta i Gminy Chocianw.

Na zaproszenie Haliny Pluty ? Dyrektor Gimnazjum w Chocianowie, na sali widowiskowo sportowe,j jako pierwszy zaprezentowa swj talent absolwent naszego gimnazjum ? Mateusz Hoedt (obecnie student Wydziau Wokalnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipiskiego we Wrocawiu). Mateusz wystpi poza konkursem jako przykad i wzr dla innych uczestnikw. Dowid on bowiem, i mona osign sukces, poprzez cik prac i rozwijanie swojego talentu. Podczas chocianowskich eliminacji zaprezentowao si w sumie 161 wykonawcw z 29 placwek owiatowych z Legnicy, Lubina, Gogowa, Chocianowa, cinawy, Polkowic, Grbocic, Piotrowic, Raszwki, Jerzmanowej i Radwanic. Ide gali talentw trafnie okreli Burmistrz Roman Kowalski sowami: " Kady z Was, drodzy uczniowie, jest wielk indywidualnoci. Wane by w odpowiednim czasie wydoby z ucznia drzemicy potencja, odkry talent i to jest rol rodzicw i pedagogw."

Wyniki konkursu fotograficznego

Email Drukuj PDF

Wyniki konkursu fotograficznego ?Chocianw dniem i Chocianw noc?

1. Miejsce: Karolina Ptak

2. Miejsce: Anna Wjcik-Andrzejewska

3. Miejsce: Jadwiga Appel

4. Miejsce: Anna Bator

Wszystkim uczestniczkom serdecznie gratulujemy. Nagrodzone prace zostan opublikowane na stronie internetowej Chocianowskiego Orodka Kultury, facebok-u i w Informatorze Gminy Chocianw.

Email Drukuj PDF

W dniu 2 maja br. odbd si dodatkowe zajcia z taca wspczesnego wg. nastpujcego harmonogramu:

gr. II - godz. 10:00 - 12:00
gr. I - godz. 12:00 - 14:00
gr. III - godz. 14:00 - 15:30

Email Drukuj PDF

Więcej artykułów…