CHOCIANÓW


  • piknik przedszkole
  • taniec współczesny-gimnazjum
  • Wrzos
  • Brat naszego boga
  • zajęcia dla dzieci-cyrk
  • festyn na rynku

Dolnośląska Gala Talentów w chocianowskim gimnazjum

Email Drukuj PDF

Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie było gospodarzem Regionalnych Eliminacji III Dolnośląskiej Gali Talentów, które odbyły się 21 marca 2013 r. (pierwszego dnia kalendarzowej wiosny). Tylko cztery miasta dolnośląskie miału zaszczyt podjąć utalentowaną młodzież. Patronami uroczystości byli: Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty i Roman Kowalski - Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów.

Na zaproszenie Haliny Pluty – Dyrektor Gimnazjum w Chocianowie, na sali widowiskowo sportowe,j jako pierwszy zaprezentował swój talent absolwent naszego gimnazjum – Mateusz Hoedt (obecnie student Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu). Mateusz wystąpił poza konkursem jako przykład i wzór dla innych uczestników. Dowiódł on bowiem, iż można osiągnąć sukces, poprzez ciężką pracę i rozwijanie swojego talentu. Podczas chocianowskich eliminacji zaprezentowało się w sumie 161 wykonawców z 29 placówek oświatowych z Legnicy, Lubina, Głogowa, Chocianowa, Ścinawy, Polkowic, Grębocic, Piotrowic, Raszówki, Jerzmanowej i Radwanic. Ideę gali talentów trafnie określił Burmistrz Roman Kowalski słowami: " Każdy z Was, drodzy uczniowie, jest wielką indywidualnością. Ważne by w odpowiednim czasie wydobyć z ucznia drzemiący potencjał, odkryć talent i to jest rolą rodziców i pedagogów."

Wyniki konkursu fotograficznego

Email Drukuj PDF

Wyniki konkursu fotograficznego „Chocianów dniem i Chocianów nocą”

1. Miejsce: Karolina Ptak

2. Miejsce: Anna Wójcik-Andrzejewska

3. Miejsce: Jadwiga Appel

4. Miejsce: Anna Bator

Wszystkim uczestniczkom serdecznie gratulujemy. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Chocianowskiego Ośrodka Kultury, facebok-u i w Informatorze Gminy Chocianów.

Dodatkowe zajęcia z tańca współczesnego

Email Drukuj PDF

W dniu 2 maja br. odbędą się dodatkowe zajęcia z tańca współczesnego wg. następującego harmonogramu:

gr. II - godz. 10:00 - 12:00
gr. I - godz. 12:00 - 14:00
gr. III - godz. 14:00 - 15:30

ZAPRASZAMY NA MAJÓWKĘ

Email Drukuj PDF