CHOCIANÓW


  • piknik przedszkole
  • taniec wspczesny-gimnazjum
  • Wrzos
  • Brat naszego boga
  • zajcia dla dzieci-cyrk
  • festyn na rynku

Email Drukuj PDF

Kultura Pierwszego Kontaktu - konferencja

Email Drukuj PDF

W imieniu Wdrujcego Forum Kultury Dolnego lska mamy wielk przyjemno zaprosi Pastwa do udziau w Konferencji rodowiska instytucji kultury Dolnego lska ? KULTURA PIERWSZEGO KONTAKTU, ktra odbdzie si 24-25 padziernika w gminie Olenica. To pierwsza, nowatorska inicjatywa tego typu w naszym regionie, podjta oddolnie. Inicjatorem, organizatorem i realizatorem Konferencji jest partnerskie Wdrujce Forum Kultury Dolnego lska. Kiedy trzy lata temu, jako nieznajce si zupenie mae, lokalne instytucje kultury, skadalimy aplikacje do programu Narodowego Centrum Kultury ? Dom Kultury +, nie przypuszczalimy nawet, jak bardzo ten krok zmieni nasze ycia, a przede wszystkim ycie naszych instytucji kultury, rodowisk lokalnych, w ktrych jestemy.

Czujc si swoistym ?Pokoleniem? Dom Kultury+, uzbrojonym w silne poczucie wartoci, wiadomym celw i niezwykej roli instytucji kultury w przestrzeni publicznej, podjlimy decyzj o powoaniu Wdrujcego Forum Kultury DOLNY LSK.
Formua Forum jest konsekwencj naszych refleksji. Nie mamy osobowoci prawnej, nasze dziaania opieramy na cakowitej dobrowolnoci i odpowiedzialnoci za podejmowane decyzje i ich realizacje. Bardzo zaleao nam na procesowym, oddolnym podejciu do formuowaniu si partnerstwa.

Kluczowe cele WFKD to: integracja rodowiska maych i rednich instytucji kultury Dolnego lska, gotowo do zmian, odpowiadanie na potrzeby lokalnego rodowiska, edukacyjny charakter forum, budowanie pozytywnego wizerunku prowincjonalnych, lokalnych domw kultury.

Wicej informacji znajduje si na stronie www.kulturapierwszegokontaktu.pl

Organizatorzy konferencji:

Email Drukuj PDF

Zapraszamy na Grzybobranie

Email Drukuj PDFWięcej artykułów…