CHOCIANÓW


  • piknik przedszkole
  • taniec współczesny-gimnazjum
  • Wrzos
  • Brat naszego boga
  • zajęcia dla dzieci-cyrk
  • festyn na rynku

I GMINNA BIESIADA GÓRNICZA

Email Drukuj PDF

Kultura Pierwszego Kontaktu - konferencja

Email Drukuj PDF

W imieniu Wędrującego Forum Kultury Dolnego Śląska mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Konferencji środowiska instytucji kultury Dolnego Śląska – KULTURA PIERWSZEGO KONTAKTU, która odbędzie się 24-25 października w gminie Oleśnica. To pierwsza, nowatorska inicjatywa tego typu w naszym regionie, podjęta oddolnie. Inicjatorem, organizatorem i realizatorem Konferencji jest partnerskie Wędrujące Forum Kultury Dolnego Śląska. Kiedy trzy lata temu, jako nieznające się zupełnie małe, lokalne instytucje kultury, składaliśmy aplikacje do programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury +, nie przypuszczaliśmy nawet, jak bardzo ten krok zmieni nasze życia, a przede wszystkim życie naszych instytucji kultury, środowisk lokalnych, w których jesteśmy.

Czując się swoistym „Pokoleniem” Dom Kultury+, uzbrojonym w silne poczucie wartości, świadomym celów i niezwykłej roli instytucji kultury w przestrzeni publicznej, podjęliśmy decyzję o powołaniu Wędrującego Forum Kultury DOLNY ŚLĄSK.
Formuła Forum jest konsekwencją naszych refleksji. Nie mamy osobowości prawnej, nasze działania opieramy na całkowitej dobrowolności i odpowiedzialności za podejmowane decyzje i ich realizacje. Bardzo zależało nam na procesowym, oddolnym podejściu do formułowaniu się partnerstwa.

Kluczowe cele WFKDŚ to: integracja środowiska małych i średnich instytucji kultury Dolnego Śląska, gotowość do zmian, odpowiadanie na potrzeby lokalnego środowiska, edukacyjny charakter forum, budowanie pozytywnego wizerunku prowincjonalnych, lokalnych domów kultury.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.kulturapierwszegokontaktu.pl

Organizatorzy konferencji:

Zagłada Polskich Elit, Akcja AB Katyń

Email Drukuj PDF

Zapraszamy na Grzybobranie

Email Drukuj PDF