CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Email Drukuj PDF

Polska Spóka Gazownictwa rusza z akcj przewonienia gazu ziemnego. Od 9 do 12 padziernika pracownicy spóki, sprawdz urzdzenia gazowe na terenie Chocianowa.

Akcja polega na  zwikszeniu iloci rodka nawaniajcego w sieci gazowej, przez co zapach gazu staje si intensywniejszy. Przewonienie przeprowadza si w trosce o bezpieczestwo odbiorców gazu, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelnoci sieci lub instalacji gazowych. W przypadku wyczucia zapachu ulatniajcego si gazu naley natychmiast zamkn kurek przy gazomierzu lub przy urzdzeniu gazowym i niezwocznie powiadomi Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992.
 
Wyczuwalny zapach gazu moe wiadczy zarówno o nieszczelnoci sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawnoci urzdze gazowych (np. zanieczyszczonych palników). Kontrol i napraw sieci gazowej przeprowadzaj suby Polskiej Spóki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidowoci instalacji wewntrznych w budynkach oraz urzdze gazowych naley do obowizków wacicieli lub zarzdców obiektów.
 
Zgodnie z obowizujcym prawem za stan techniczny instalacji wewntrznych odpowiada waciciel lub administrator budynku. Nieszczelnoci wewntrznych instalacji oraz urzdze gazowych naley zleci zarzdcy budynku lub firmie posiadajcej uprawnienia do wykonywania robót gazowych.
 
 

InformatorWane i Poyteczne


19. września 2018

Imieniny obchodzą:
Konstancja, Paloma, Teodor