CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Email Drukuj PDF

Szkoa Podstawowa im. Wadysawa Stanisawa Reymonta w Trzebnicach znalaza si w gronie dolnolskich szkó, którym nadano Certyfikat  Szkoy Promujcej Ekorozwój za systematyczne inicjatywy pro rodowiskowe podejmowane w ramach sieci DSSPE. 

To ju VI edycja Dolnolskiej Sieci Szkó Promujcych Ekorozwój "Ziemia dla Wszystkich", w której udzia wziy szkoy z województwa dolnolskiego. Podczas uroczystej gali podsumowujcej projekt, rozdano wyrónienia i certyfikaty w ramach Dolnolskiego Forum Edukacji Ekologicznej. W gali uczestniczyli przedstawiciele: Urzdu Marszakowskiego Województwa Dolnolskiego,  Regionalnej Dyrekcji Lasów Pastwowych we Wrocawiu, Dolnolskiego Orodka Doskonalenia Nauczycieli, Dolnolskiego Zespou Parków Krajobrazowych,  Wrocawskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Urzdu Miejskiego Wrocawia, Kuratorium Owiaty we Wrocawiu.
To ju kolejne, tak wane wyrónienie szkoy w Trzebnicach w realizacji zada i dziaa proekologicznych.  
 
 W 2015 roku, na podsumowanie V edycji, szkoa otrzymaa wyrónienie za realizowany projekt edukacyjny „Moja Ziemia – mój dom”,  a w tym roku nadano ju szkole certyfikat.
 
Warto wspomnie, e w trzebnickiej podstawówce podejmowanych jest szereg inicjatyw pro rodowiskowych i z pewnoci placówka zasuya na takie wyrónienie w skali województwa. W minionym roku szkolnym zaja I i II miejsce w powiecie w konkursach ekologicznych organizowanych przez Zwizek Gmin Zagbia Miedziowego. 
 
 
 
 

InformatorWane i Poyteczne


19. września 2018

Imieniny obchodzą:
Konstancja, Paloma, Teodor