CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Email Drukuj PDF

Przedsibiorstwo Wodocigowo- Kanalizacyjne w Chocianowie wzbogacio si o nowy sprzt do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej. Spóka zapewnia, e nowoczesny  pojazd bdzie dostpny take indywidualnie mieszkacom gminy.


Pojazd marki Mitsubishi FUSO wraz z nadbudow firmy KANRO przeznaczony jest do udraniania sieci kanalizacyjnej, wpustów ulicznych i studzienek kanalizacyjnych. Nowy sprzt czyci i konserwuje kanay o rednicy od 50 mm do 500 mm, przy uyciu wysokocinieniowego ukadu wodnego z moliwoci jednoczesnego zasysania nieczystoci do zbiornika osadu oraz usuwania zanieczyszcze i osadów z wpustów ulicznych, wypompowania wody ze zbiorników bezodpywowych za pomoc ukadu ssco-toczcego. 

-W Chocianowie dotychczasowo uywany pojazd WUKO na zabudowie, zosta wyprodukowany w roku 1997 i suy Spóce od momentu jej powstania, a wczeniej MZGKiM w Chocianowie. Urzdzenie jest wyeksploatowane w 100%, awaryjne i nie osiga danych parametrów technicznych, umoliwiajcych utrzymanie sieci kanalizacyjnej w stanie, które zapewnia cigo odbioru cieków od mieszkaców miasta i gminy Chocianów- mówi Pawe Najdek, Prezes Zarzdu „PWK” Sp. z o.o. w Chocianowie.

–Specjalistyczny pojazd pozwoli Spóce na przeciwdziaanie w wystpowaniu przerw w prawidowym funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej oraz wystpowaniu zanieczyszcze, niedronoci i zatorów. Ograniczy przedostawanie si do rodowiska naturalnego cieków nieoczyszczonych oraz nieprzyjemnych zapachów. Zakup pojazdu umoliwi „PWK” zastosowanie konkurencyjnych cen usug dla uytkowników sieci, jako zacht do dziaa proekologicznych polegajcych na czstszym oprónianiu zbiorników bezodpywowych.” - dodaje Pawe Najdek, Prezes Zarzdu Spóki.

PWK zapewnia, e pojazd bdzie dostpny take indywidualnie, a kady waciciel instalacji kanalizacyjnej moe liczy na pomoc Spóki.

Koszt zakupu pojazdu to 400 tysicy zotych, z czego 75% rodków pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocawiu.
 

InformatorWane i Poyteczne


20. maja 2018

Imieniny obchodzą:
Wiktoria, Bazyli, Teodor