CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Email Drukuj PDF

Do 1 sierpnia trwa termin skadania ofert na przebudow drogi wojewódzkiej nr 328 w Chocianowie na ul. II Armii Wojska Polskiego. Wedug dokumentacji nowa droga, o któr walczyli mieszkacy, powstanie jeszcze w tym roku.

700 metrowa droga wojewódzka wyoona kostk wzdu ulicy II Armii Wojska Polskiego w Chocianowie, od 6 lat  jest prawdziwym utrapieniem dla mieszkaców. –W maju 2011 roku cignito z drogi warstw bitumiczn. Niby nie byo ju problemu dziurawej drogi, za to pojawi si haas i trzsienie budynków- mówi Maria Kobiela, która mieszka przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Chocianowie. To wanie Pani Maria zainicjowaa wówczas biurokratyczn walk o remont drogi. Dzi ju wiemy, e wielokrotne postulaty opaciy si mieszkacom Chocianowa. Wedug dokumentacji przetargowej, nowa, asfaltowa droga ma powsta do koca listopada tego roku.

Zakres robót przewidziany w zadaniu, obejmuje wymian istniejcych wpustów i przykanalików oraz kanaów kanalizacji deszczowej, rozbiórk starej kostki oraz wykonanie nowej, asfaltowej nawierzchni. Wymienione zostan take uszkodzone krawniki. Wykonawca ponadto musi wykona zjazdy do posesji i utwardzi pobocza drogi. Remont obejmie w sumie 700 metrów drogi.


Wszystko wskazuje na to, e nadszed koniec uciliwego haasu i trzscych si budynków w ssiedztwie drogi II AWP. Pozostaje jedynie kwestia wzmoonego ruchu drogowego i bezpieczestwa mieszkaców na drodze. –To droga gówna, a ruch na niej jest strasznie duy. S ograniczenia prdkoci, ale w czasie najwikszego natenia przejeda tutaj 486 samochodów w cigu godziny!- wylicza pani Maria. To jednak równie uwzgldniono w dokumentacji, sporzdzonej przez Dolnolsk Sub Dróg i Kolei we Wrocawiu. Wykonawca musi oznakowa odpowiednio drog, zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu.  Pozostaje nam wic tylko wierzy w zdrowy rozsdek kierowców, którzy przejedaj przez Chocianów.

O wszelkich zmianach w organizacji ruchu, bdziemy informowa na bieco.

Szczegóy dotyczce przetargu znajdziecie tutaj: http://dsdik.wroc.pl/przetargi/roboty-budowlane/2654-przebudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-328-w-chocianowie-na-ul-ii-armii-wojska-polskiego-w-km-36700-37400-cpv-45233142-6.html
 

InformatorWane i Poyteczne


20. czerwca 2018

Imieniny obchodzą:
Bożena, Diana, Rafał