CHOCIANÓW


 • Pałac

  Pałac

 • Pl. Wolności

  Pl. Wolności

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Dotacje dla przedsiębiorców

Email Drukuj PDF
Do 27 lipca  trwa nabór wniosków na dofinansowanie  działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach  w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.
 
Kolejne środki unijne na badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz inwestycje w infrastrukturę B+R, które wspierają rozwój  prowadzonej działalności gospodarczej. Konkurs horyzontalny.
 
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła dwa konkursy na dofinansowanie :
•             Schemat 1.2.A – wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R , maksymalny poziom dofinansowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa od 65%-80% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych 40%-60%.  Wartość projektów nie może przekroczyć 5 mln PLN.
•             Schemat 1.2.B - tworzenie i rozwój infrastruktury B+R, tj. zaplecza badawczo-rozwojowego. Poziom dofinansowania dla MŚP 35%-45% wydatków kwalifikujących się do wsparcia, natomiast dla dużych przedsiębiorstw do 25% wydatków kwalifikowanych. Maksymalna wartość projektu to 25 mln PLN.
 
O dofinansowanie mogą się ubiegać:
•             Przedsiębiorcy (mikro, mały, średni oraz duży),w tym przedsiębiorcy typu spin off;
•             konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;
•             konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi

InformatorWażne i Pożyteczne


19. listopada 2017

Imieniny obchodzą:
Elżbieta, Paweł, Seweryn