CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Email Drukuj PDF
Do 27 lipca  trwa nabór wniosków na dofinansowanie  dziaalnoci badawczo-rozwojowej w przedsibiorstwach  w Dolnolskiej Instytucji Poredniczcej.
 
Kolejne rodki unijne na badania przemysowe i prace rozwojowe oraz inwestycje w infrastruktur B+R, które wspieraj rozwój  prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Konkurs horyzontalny.
 
Dolnolska Instytucja Poredniczca ogosia dwa konkursy na dofinansowanie :
•             Schemat 1.2.A – wsparcie dla przedsibiorstw chccych rozpocz lub rozwin dziaalno B+R , maksymalny poziom dofinansowania w zalenoci od wielkoci przedsibiorstwa od 65%-80% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych 40%-60%.  Warto projektów nie moe przekroczy 5 mln PLN.
•             Schemat 1.2.B - tworzenie i rozwój infrastruktury B+R, tj. zaplecza badawczo-rozwojowego. Poziom dofinansowania dla MP 35%-45% wydatków kwalifikujcych si do wsparcia, natomiast dla duych przedsibiorstw do 25% wydatków kwalifikowanych. Maksymalna warto projektu to 25 mln PLN.
 
O dofinansowanie mog si ubiega:
•             Przedsibiorcy (mikro, may, redni oraz duy),w tym przedsibiorcy typu spin off;
•             konsorcja przedsibiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkoami wyszymi lub podmiotami leczniczymi, bd ze spókami celowymi tworzonymi przez te podmioty;
•             konsorcja przedsibiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarzdowymi

InformatorWane i Poyteczne


20. czerwca 2018

Imieniny obchodzą:
Bożena, Diana, Rafał