CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Email Drukuj PDF

Fundacja Edukacyjna Przedsibiorczoci oraz Agencja Nieruchomoci Rolnych ogasza XVI edycj „Stypendia pomostowe” dla absolwentów szkó ponadgimnazjalnych 2017/2018.

Stypendium wynosi 5000 zotych i wypacane jest w 10 ratach. Skorzysta z niego mog maturzyci, którzy ukocz szko ponadgimnazjaln w 2017 roku i dostan si na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich. Musz by take obywatelami polskimi lub posiada Kart Polaka.

Stypendysta powinien by take dzieckiem byego pracownika pastwowych przedsibiorstw gospodarki rolnej, który by zatrudniony na podstawie umowy o prac w okresie co najmniej 2 lat. Powinien mieszka take na terenie wiejskim lub w miecie do 20 tysicy mieszkaców, a okres zameldowania nie moe by krótszy ni 2 lata od daty ogoszenia programu. W kryteriach uwzgldniane jest równie pochodzenie z rodzin, w których dochód netto na osob w rodzinie lub dochód osoby uczcej si nie przekracza 1600 z brutto. W przypadku orzeczenia o niepenosprawnoci 1800 z (dochód wyliczony z czerwca 2017 r.). Stypendysta powinien równie osign na egzaminie maturalny liczb punktów nie  mniejsz ni 90, liczon zgodnie z algorytmem zaczonym w regulaminie programu.

Termin skadania wniosków online: 3.07.2017- 18.08.2017 do godziny 16.00
WANE: Wypenione i wydrukowane wnioski online wraz z podpisem i zacznikami naley przesa poczt lub dostarczy osobicie do Oddziau Terenowego Agencji Nieruchomoci Rolnych we Wrocawiu, przy ul. Miskiej 60.
Termin skadania wniosków wraz z niezbdnymi zacznikami w oddziaach terenowych ANR: 25.08.2017

Szczegóowe informacje o Pragami dostpne s na stronie: www.stypednia-pomostowe.pl
 

InformatorWane i Poyteczne


20. czerwca 2018

Imieniny obchodzą:
Bożena, Diana, Rafał