CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Pod czujnym okiem kamer

Email Drukuj PDF

Od 2015 roku chocianowski rynek obserwuj nowoczesne kamery z podczerwieni. Dziki nagraniom monitoringu udao si postawi  zarzuty wandalom, którzy niszcz chocianowski rynek.

System miejskiego monitoringu to sie kamer umieszczonych na Placu Wolnoci w Chocianowie. Kamery typu Turbo HD z podczerwieni obejmuj take ulic Kociuszki, Kolejow, Ratuszow, Targow, eromskiego i Apteczn. Dziki nagraniom monitoringu chocianowskiej policji udawao si postawi zarzuty wandalom, którzy niszczyli nasze otoczenie.

-Jedn ze spraw bya dewastacja choinki boonarodzeniowej w rynku. Doszo wówczas do kradziey i zniszczenia gminnego mienia. Dziki nagraniom z kamery udao si postawi  akt oskarenia i  sprawa znajduje si obecnie w sdzie. Sprawcy grozi od 3 miesicy do 5 lat pozbawiania wolnoci- mówi kom. Tomasz Jagielski, Komendant Komisariatu Policji  w Chocianowie.

Komendant przyznaje, e jeli istnieje podejrzenie popenienia przestpstwa, policja wnioskuje do Gminnego Centrum Zarzdzania Kryzysowego o udostpnienie nagra kamer. Od czasu montau nowych kamer w rynku chocianowscy policjanci wnioskowali w sumie 14 razy. –Kamery nie sigaj jednak wszdzie. Dbajc o bezpieczestwo mieszkaców miasta i gminy Chocianów uruchomilimy take dodatkowe piesze patrole w okolicach parku- dodaje Komendant.  

W przedstawionym Radzie Miejskiej raporcie o stanie bezpieczestwa w gminie Chocianów, policja przyznaje, e stan bezpieczestwa na terenie miasta i gminy Chocianów si poprawia. W 2016 roku (w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegego) odnotowano 51 przestpstw w 7 podstawowych kategoriach, czyli o 8 zdarze mniej ni w 2015. Przeprowadzono w sumie 1344 interwencji, a na gorcym uczynku popeniania przestpstwa udao si zatrzyma 89 sprawców.
 
Jednoczenie chocianowska policja zapowiada zwikszy kontrole ruchu drogowego na terenie miasta i gminy Chocianów. 

InformatorWane i Poyteczne


20. czerwca 2018

Imieniny obchodzą:
Bożena, Diana, Rafał