CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Email Drukuj PDF

Mieszkacy II AWP w Chocianowie dopili swego. Dolnolska Suba Dróg i Kolei we Wrocawiu widzc ich determinacj, podja decyzj o przebudowie drogi. Remont jest  moliwy jeszcze w tym roku.

Prawie 500 pojazdów na godzin
Prawie 800 metrowa droga wojewódzka wyoona kostk wzdu ulicy II Armii Wojska Polskiego w Chocianowie, od 6 lat  spdza sen z powiek mieszkacom. I to dosownie, bo wraz z pojawieniem si kostki,  pojawi si take haas i pkajcy tynk w mieszkaniach. –W maju 2011 roku cignito z drogi warstw bitumiczn. Zostaa sama kostka. Niby nie byo ju problemu dziurawej drogi, za to pojawi si haas i trzsienie budynków- mówi Maria Kobiela, która mieszka przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Chocianowie.–Jak mona tak y? Spokojne, ciche miasteczko a haas jak w duej metropolii. Jak tylko dowiedzielimy si co województwo chce zrobi z drog- przystpilimy do dziaania i podjlimy protest. Zebralimy w sumie 1000 podpisów mieszkaców- mówi Pani Maria. W odpowiedzi mieszkacy dostali  jednak informacj, e „do czasu wykonania drogi, którego czas przewiduje si po 2013 roku, na drodze ustawione zostan znaki ostrzegawcze A-15 „liska jezdnia” oraz uzupenione zostanie oznakowanie dla caego odcinka w zakresie znaków ograniczenia prdkoci do 40 km na godzin. –To droga gówna, a ruch na niej jest strasznie duy. W godzinach najwikszego natenia przejeda tutaj 486 samochodów w cigu godziny! I to tylko midzy godzin 14:30 a 15:30- wylicza.
 
Nie poddaj si
-Od 6 lat uparcie wnioskujemy, monitorujemy, jedzimy i walczymy o swoje. Piszemy my, mieszkacy, pisze take urzd. W kwietniu 2016 roku po raz kolejny zagrozilimy protestem i blokad drogi. Nie moglimy duej znie milczenia instytucji, która cigle tumaczya si brakiem funduszy na remont. Przeomowym momentem by rok ubiegy, kiedy to wspólnie z Burmistrzem wybralimy si na rozmow z przedstawicielami DSDiK. Po licznych pismach, w kocu konkretna rozmowa- mówi Pani Maria. Ustalono wówczas plan dziaania, którego pocztkiem bya konieczno sprawdzenia, czy droga wyoona kostk nie znajduje si w rejestrze lub ewidencji zabytków i czy nie wystpuj tam stanowiska archeologiczne.. Ryzyko byo due, bowiem droga wyoona kostk wzdu ul. Gogowskiej, jest zabytkiem i bez zgody Konserwatora Zabytków- nie mona wykona adnego remontu. –Bylimy ju tak blisko! Bardzo ucieszya nas rozmowa z DSDiK, a tu taki stres! Gdyby okazao si, e to jednak zabytek, nie wiem jak wytrzymalibymy mieszkanie przy tej drodze- mówi. Od czasu zdjcia nawierzchni, mieszkacy narzekaj na uciliwy haas i wstrzs budynków, przy kadym przejedzie ciarówek. –Jed cay czas i to od 5 rano. Najgorzej jest latem, kiedy otwieramy okna i haas jest nie do zniesienia. Ogldanie telewizji i czytanie w takich warunkach? Ja ju o tym nawet nie wspominam. Nieraz to ja wasnych myli nie sysz- dodaje pani Maria.
 
Remont jeszcze w tym roku
Po sprawdzeniu w rejestrze Dolnolska Suba Dróg i Kolei poinformowaa urzd i mieszkaców ul. II AWP o zleconych badaniach laboratoryjnych poszczególnych warstw nawierzchni, celem okrelenia parametrów przedmiotowego odcinka drogi. W zalenoci od wyników bada bd podejmowane dziaania zmierzajce do wykonania nowej nawierzchni. –Rzeczywicie 3 tygodnie temu widziaam tutaj mczyzn który wykonywa pomiar drogi. To ju nas uspokoio-relacjonuje Pani Maria. Nie wiadomo jednak, kiedy remont si rozpocznie. Urzd Miasta i Gminy monitoruje spraw i pozostaje w staym kontakcie z przedstawicielami DSDiK. –Jestemy dobrej myli. O wszystkim jestemy informowani na bieco i najwaniejsze, e wspólnymi siami udao si dopi swego. Podziwiam si i determinacj naszych mieszkaców i bd ich wspiera dalej- mówi Franciszek Skibicki, Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów. –Wspólnymi siami moemy zdziaa naprawd duo. Póki co czekamy na kolejne informacje z Dolnolskich Sub Dróg i Kolei. Nie wiemy jeszcze, kiedy remont si rozpocznie, ale zostanie wykonany w tym roku, zgodnie z pisemn deklaracj DSDiK- dodaje Burmistrz.
 
Remont drogi polega ma usuniciu kostki i budowie nawierzchni bitumicznej. 
 

InformatorWane i Poyteczne


20. czerwca 2018

Imieniny obchodzą:
Bożena, Diana, Rafał