CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Stop wypalaniu traw

Email Drukuj PDF

Przeom zimy i wiosny to okres, w którym wyranie wzrasta liczba poarów traw na kach i nieuytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostaoci rolinnych.
 

Na terenie powiatu polkowickiego w 2016 roku odnotowano 59 poarów traw i nieuytków, w wyniku których spono ponad 28 hatraw i nieuytków, a do 30 marca br. powstao ju 73 poarów w wyniku których spono ponad 51 ha. Straacy apeluj o rozwag  i przypominaj, e wypalanie traw jest nielegalne. Grozi za to kara grzywny w wysokoci 5 tysicy zotych oraz do 10 lat wizienia.  
 
Obszary zeszorocznej wysuszonej rolinnoci s doskonaym materiaem palnym, co w poczeniu z nieodpowiedzialnoci ludzi skutkuje gwatownym wzrostem poarów. Za wikszo poarów traw odpowiedzialny jest czowiek. Niestety wci wród wielu ludzi panuje przekonanie, e spalenie suchej trawy uyni w sposób naturalny gleb, co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost modej trawy, a tym samym przyniesie korzyci ekonomiczne.
Pamitajmy, e w rozprzestrzenianiu ognia duy wpyw ma wiatr. W przypadku duej prdkoci wiatru i nagej zmiany kierunku, poary bardzo czsto wymykaj si spod kontroli i przenosz na pobliskie lasy oraz zabudowania. Prdko rozprzestrzeniania si poaru moe wynosi ponad 20 km/h., a szybki bieg to prawie 19 km/h.
 
 (gcrk)

InformatorWane i Poyteczne


20. czerwca 2018

Imieniny obchodzą:
Bożena, Diana, Rafał