CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Email Drukuj PDF

ZGZM wzywa mieszkaców do wymiany pojemników na tzw. odpady zmieszane. Do wacicieli nieruchomoci od pocztku roku Zwizek wysa ju w tej sprawie ponad 120 listów.
 

Chodzi o pojemniki starego typu: 110-litrowe, skorodowane, bez kóek. Takie kuby s niezgodne z obowizujcym od czterech lat Regulaminem utrzymania czystoci i porzdku, mimo to w wielu domach wci wyrzuca si do nich mieci.
 
- Oprónianie takich pojemników trwa duej, midzy innymi dlatego, e trzeba je przenosi i  dlatego, e maj uchwyty niedostosowane do mieciarek –powiedziaa dyrektor dziau gospodarki odpadami w ZGZM Dagmara Dobro-nioszek. – Stare pojemniki stanowi zagroenie dla zdrowia osób, obsugujcych mieciarki i, niestety, dochodzio ju z tego powodu do wypadków.
 
Zgodnie z regulaminem waciciele nieruchomoci zamieszkanej mog uywa pojemników na kókach, o pojemnoci 120 lub 240 litrów. Wysane przez ZGZM listy maj o tym nie tylko przypomnie, ale jednoczenie s wezwaniem do wymiany kubów. Podobne pisma – w sprawie nieregulaminowych kontenerów na mieci - wkrótce otrzymaj take zarzdcy i wspólnoty mieszkaniowe.
 
Pojemniki mona kupi we wasnym zakresie lub wydzierawi w biurze Zwizku (opata roczna wynosi 18 lub 36 z).

InformatorWane i Poyteczne


20. czerwca 2018

Imieniny obchodzą:
Bożena, Diana, Rafał