CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Email Drukuj PDF
Zarzd Klubu Sportowego KS "STAL" Chocianów  

z a p r a s z a

wszystkich Czonków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbdzie si w dniu 28.03.2017r  o godz. 19°° w Chocianowskim Orodku Kultury w Chocianowie.

                           Czonkowie KS „STAL” Chocianów proszeni s o dokonanie wpat z tytuu czonkostwa na rachunek nr   53 8669 0001 0162 1121 2000 0001 Bank Spódzielczy we Wschowie oddzia w Chocianowie (nie mniej ni 5 z- miesicznie)

             

InformatorWane i Poyteczne


25. kwietnia 2018

Imieniny obchodzą:
Erwina, Jarosław, Marek