CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Spotkanie informacyjne w sprawie unijnych funduszy

Email Drukuj PDF

Ju 16 marca Wiejskim Orodku Kultury w Chocianowcu odbdzie si spotkanie informacyjne w sprawie programu wspierania przedsibiorczoci osób  bezrobotnych. W ramach unijnego wsparcia mona pozyska nawet do 25 tysicy zotych na rozpoczcie dziaalnoci.


„Od pomysu do biznesu” to program wspierania przedsibiorczoci osób bez pracy po 30 roku ycia. Dotyczy on osób zamieszkaych w województwie dolnolskim, w tym z powiatu polkowickiego.  Skorzysta z niego mog take osoby, które znajduj si w szczególnej sytuacji na rynku pracy, s np. dugotrwale bezrobotne, posiadaj orzeczenia o niepenosprawnoci, zamieszkuj tereny wiejskie i przekroczyli ju 50 rok ycia.
 
W ramach realizowanego projektu bdzie mona pozyska rodki finansowe na rozwój przedsibiorczoci nawet do 25 tysicy zotych. Mona bdzie take stara si o wsparcie pomostowe do 1850 z miesicznie, przez okres od 6 do 12 miesicy. –Zapewniamy take szkolenie, w którym objanimy jak zaatwi wszelkie formalnoci zwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej oraz wsparcie indywidualne- dodaje Elbieta Chudziska, asystent kierownika projektu.
 
 
Spotkanie organizowane jest przez Biuro Projektu Business School i odbdzie si 16 marca w WOKu w Chocianowcu o godzinie 15.

Wicej informacji pod numerami telefonu: 739 084 815 oraz 720 838 304.
Rekrutacja trwa od 6  marca do 31 marca 2017. 

InformatorWane i Poyteczne


20. czerwca 2018

Imieniny obchodzą:
Bożena, Diana, Rafał