CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Email Drukuj PDF

Trwa projekt „Kobiety zdobywaj dolnolski rynek pracy”. Mode mieszkanki naszej gminy maj szans uczestniczy w szkoleniach i staach.
 

Program realizowany jest w ramach Miedziowego Programu Aktywizacji Kobiet i skierowany jest do kobiet w wieku od 15 do 24 lat. Z programu skorzysta mog osoby bierne zawodowo, bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, a take studenci zaoczni oraz osoby niepenosprawne.  Celem projektu jest skuteczne uaktywnienie uczestniczek do dziaania i zdobywania nowych umiejtnoci i kwalifikacji.

- Tereny powiatu lubiskiego i polkowickiego charakteryzuje duy odsetek bezrobotnych kobiet. Wskanik zatrudnienia w roku 2015 wynosi zaledwie 36,9%. 
Przy jednoczesnym poziomie bezrobocia w powiecie lubiskim na poziomie zaledwie 6%- informuje Magorzata Romaniak,
specjalista ds. projektów unijnych.
W ramach projektu uczestniczki otrzymaj pomoc doradcy, który pomoe opracowa Indywidualny Plan Dziaania i waciw ciek rozwoju zawodowego. Planowane s take rónorodne szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb uczestników. Kada uczestniczka projektu przejdzie ponadto piciomiesiczny sta zawody i otrzyma wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia.

-W przypadku  bezrobotnych kobiet, które nie posiadaj kwalifikacji zawodowych,  z uwagi na niskie wyksztacenie kwalifikacji nie budz zainteresowania pracodawców. Wychodzc naprzeciw ich potrzebom finansujemy i organizujemy szkolenia zawodowe w wymiarze 120 godzin, które kocz si zdobyciem okrelonych kwalifikacji. Dodatkowo po szkoleniu kierujemy uczestniczki na 5 miesiczny sta umoliwiajcy zdobycie dowiadczenia zawodowego i pozostania u pracodawcy na stae- dodaje Magorzata Romaniak.

- Nasz projekt jest take doskona ofert dla kobiet, które zdecydoway si na studia wysze. One te czsto maj póniej problemy ze znalezieniem pracy odpowiadajcej ich kwalifikacjom i aspiracjom. Dla nich najwaniejszym wsparciem jest fachowe przygotowanie do poszukiwania pracy. Obecnie uczestniczki projektu ju odbywaj stae w takich miejscach jak centrala KGHM, sdy, urzdy, prywatne firmy. Grono pracodawców wspópracujcych z nami cigle si powikszaObecnie projekt obejmuje 30 uczestniczek, a docelowo chcemy wesprze 100 kobiet. Dodatkowo oferujemy bony zasiedleniowe, w przypadku uczestniczek, które podejm prac pow. 50 km od miejsca zamieszkania. Bon w wysokoci 7500 z jest pomoc bezzwrotn- dodaje.

Szczegóowe informacje oraz dokumenty zgoszeniowe znajduj sie na stronie www.mpaz.pl. Zgoszenia przyjmowane s drog elektroniczn na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , bd osobicie w biurze projektu w Lubinie, przy ul. T. Kociuszki 5, lub tradycyjn poczt. Kontaktowa mona si take pod nr telefonu 603 716 838.
 

InformatorWane i Poyteczne


25. kwietnia 2018

Imieniny obchodzą:
Erwina, Jarosław, Marek