CHOCIANÓW


 • Pałac

  Pałac

 • Pl. Wolności

  Pl. Wolności

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Gmina Chocianów przystąpiła do opracowania PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Email Drukuj PDF
Szanowni Państwo
Gmina Chocianów przystąpiła do opracowania PLANU  GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to dokument strategiczny, określający kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Celem wdrażania Planu jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy Chocianów poprzez kontynuację rozpoczętych wiele lat temu działań w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego, oraz innych dziedzin funkcjonowania gminy.

WAŻNE: Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Miasta i Gminy Chocianów oraz innych podmiotów działającym na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.  W przyszłości dzięki opracowaniu Planu Gmina i mieszkańcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na działania zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego Europy takie jak np. działania termomodernizacyjne, instalacja kolektorów słonecznych czy fotowoltaiki w budynkach mieszkalnych. 

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków prosimy Państwa o wypełnienie krótkiej ankiety i jej przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych Programach wdrażanych przez Gminę. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast stanowi ważną informację dla nas o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w naszej gminie.

Wszelkie informacje dotyczące  PGN wraz z wzorem ankiet są udostępnione do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.chocianow.pl w zakładce: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”.  Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Gminy pod nr tel. (76) 818 50 20 wew. 124

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Biurze Obsługi Klienta pok. nr  5 lub w pok. nr 10 bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Chocianów ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów lub przesłać skan drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 28 grudnia 2015 r.

ankieta dla mieszkańca

ankieta dla przedsiebiorcy.


 

InformatorWażne i Pożyteczne


12. grudnia 2017

Imieniny obchodzą:
Joanna, Dagmara, Aleksander