CHOCIANÓW


 • Pałac

  Pałac

 • Pl. Wolności

  Pl. Wolności

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Trzebnice

Sołtysem wsi jest Halina Kowalska.

Według źródeł historycznych odnotowano tu ślady najstarszej obecności człowieka, która została potwierdzona znaleziskami archeologicznymi. Datuje się je na czas środkowej epoce brązu (1300-1100 p.n.e.), przy czym największe nasilenie osadnictwa przypadło na wczesną epokę żelaza (tak zwany okres halsztacki, 700-400 p.n.e.). Pozostałości otwartego osiedla z tego czasu odnaleziono na polu, około 300 m na północ od wschodniego krańca wsi. W jego sąsiedztwie istniała później osada wczesnośredniowieczna, związana z plemienną formacją ustrojową (VI – IX w.), poprzedzającą powstanie monarchii wczesnopiastowskiej. Jej reprezentantami byli najprawdopodobniej Dziadoszanie, których główne siedziby leżały w pasie środkowego Nadodrza oraz na sąsiadujących z nim obszarze Wzgórz Dalkowskich. Ich obecność w tej części Śląska potwierdzili kronikarze, począwszy od Geografa Bawarskiego (845 r.).

Trzebnice to duża wieś, posiadająca architektonicznie układ ulicówki, rozciągniętej na długości około 3 km wzdłuż drogi do Chocianowa, między skrzyżowaniem z szosą Lubin – Chojnów (na wschodzie), a Chocianowcem (na zachodzie). Obie miejscowości łączą się bezpośrednio tworząc jeden z najdłuższych (ponad 7 km) i najludniejszych zespołów osadniczych w regionie. Trzebnice leżą na niemal płaskim terenie, w otoczeniu użytków rolnych ciągnących się szerokim pasem od Ogrodzisk po Chocianów. Zwarte kompleksy leśne, stanowiące wschodnie obrzeża Borów Dolnośląskich. W odległości 1 km na wschód od wsi, pośród częściowo zabagnionych łąk, płynie rzeka Szprotawa, mająca swe źródła niedaleko Ogrodzisk. Centrum miejscowości wyznacza niewielki plac w sąsiedztwie kościoła parafialnego, skąd na południe odchodzi lokalna szosa do Michałowa, natomiast na południowy wschód – gruntowa droga do Żabic.

We wsi funkcjonuje:

1. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej - istnieje od 1946r., a od 2001 jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.   W 2008 roku otwarto nowy budynek strażnicy. Jednostka OSP Trzebnice w województwie i kraju słynie jednak głównie ze zwycięstw w zawodach sportowo – pożarniczych.

2. Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Trzebnicach została założona w lutym 1946r.

http://sptrzebnice.edupage.org/

3. Stowarzyszenie „Aktywna Wieś Trzebnice”

Trzebnice 120 a
59- 140 Chocianów
tel. 076/ 817 44 21

Trzebnice

InformatorWażne i Pożyteczne


12. grudnia 2017

Imieniny obchodzą:
Joanna, Dagmara, Aleksander