CHOCIANÓW


 • Pałac

  Pałac

 • Pl. Wolności

  Pl. Wolności

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Parchów

Sołtysem wsi jest Pan Stefan Trochanowski

Wieś Parchów do 1945 r. Nazywała się Parchau. Parchów to urocza, zadbana wieś posiadająca doskonałe położenie geograficzne oraz warunki przyrodnicze. Leży w niedużej odległości od Polkowic - miasta powiatowego oraz w bezpośrednim, sąsiedztwie dużego kompleksu leśnego obejmującego wschodnią część Borów Dolnośląskich. 

Okolice wsi Parchów posiadają wysokie walory kulturowe, krajobrazowe i przyrodnicze, sprzyjające zagospodarowaniu turystyczno-rekreacyjnemu. W ogólnym bilansie zieleni istotną rolę odgrywają zadrzewienia przydrożne i nadwodne. Wśród kilkunastu występujących na tym obszarze zadrzewień przydrożnych na szczególną uwagę zasługują aleje i szpalery. Do najciekawszych należy znajdująca się na terenie wsi aleja dębowo-brzozowa z początku XX w., wpisana do rejestru zabytków (decyzja nr 700/L z dnia 25.VI.1986 r.) Aleja ta złożona jest z dwóch części: dębów czerwonych oraz brzóz brodawkowatych. Na uwagę zasługują również, znajdujące się w parku wiejskim dwa pojedyncze Platany będące pomnikami przyrody..

W Parchowie znajdują się następujące obiekty zabytkowe:

Ruina barokowego pałacu wzniesionego na początku XVIII w. (około 1702 r.). Stanowi on wybitne dzieło architektury wpisane do rejestru zabytków (decyzja nr 170/L z dnia 4.X.1961 r.). Autorem projektu był Martin Frantz. Obiekt był bardzo okazały, znajdowało się tu niegdyś 25 sal. Pałac był restaurowany w XIX wieku, częściowo uszkodzony w 1945 roku, zabezpieczony w 1958 roku. Budynek założony był na rzucie prostokąta, trzytraktowy, dwukondygnacyjny, nakryty czterospadowym dachem łamanym z lukarnami. W wejściu głównym znajdował się kamienny portal balkonowy. Ostatnim właścicielem pałacu, do 1945 roku był podpułkownik z I wojny światowej von Recke. Do niedawna zrujnowany pałac wraz z zabudowaniami gospodarczymi i przylegający do niego park podworski były własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.

Cmentarz parafialny, założony na początku XIX wieku, zlokalizowany na działce nr 233, wpisany do rejestru zabytków (decyzja nr 756/L z dnia 28.XII.1987 r.)

Barokowa kaplica cmentarna z końca XVIII wieku. Murowana, kwadratowa, nakryta dachem namiotowym z sygnaturą, znajdująca się w konserwatorskim spisie zabytków architektury i budownictwa.

strona szkoły http://spparchow.pl

stona klubu http://victoriaparchow.futbolowo.pl/victoriaparchow/

Parchów

InformatorWażne i Pożyteczne


12. grudnia 2017

Imieniny obchodzą:
Joanna, Dagmara, Aleksander