CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Email Drukuj PDF
Szanowni Pastwo
Gmina Chocianów przystpia do opracowania PLANU  GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to dokument strategiczny, okrelajcy kierunki dziaa zmierzajcych do osignicia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwikszenia udziau energii pochodzcej ze róde odnawialnych, zwikszenia efektywnoci energetycznej oraz poprawy jakoci powietrza, a take zmiany postaw konsumpcyjnych uytkowników energii.

Celem wdraania Planu jest poprawa stanu rodowiska i jakoci ycia mieszkaców Gminy Chocianów poprzez kontynuacj rozpocztych wiele lat temu dziaa w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszcze pyowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i uytecznoci publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochonnoci owietlenia ulicznego, oraz innych dziedzin funkcjonowania gminy.

WANE: Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnie szanse Miasta i Gminy Chocianów oraz innych podmiotów dziaajcym na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze rodków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnolskiego na lata 2014-2020.  W przyszoci dziki opracowaniu Planu Gmina i mieszkacy bd mogli uzyska dofinansowanie na dziaania zmierzajce do osignicia celów pakietu klimatyczno-energetycznego Europy takie jak np. dziaania termomodernizacyjne, instalacja kolektorów sonecznych czy fotowoltaiki w budynkach mieszkalnych. 

Aby jak najlepiej rozpozna i zdiagnozowa potrzeby naszej gminy w zakresie modernizacji róde ciepa oraz termomodernizacji budynków prosimy Pastwa o wypenienie krótkiej ankiety i jej przekazanie, niezalenie od chci uczestnictwa w przyszych potencjalnych Programach wdraanych przez Gmin. Wypenienie ankiety nie jest adnym wicym zobowizaniem z Pastwa strony, natomiast stanowi wan informacj dla nas o moliwociach dalszej poprawy jakoci powietrza w naszej gminie.

Wszelkie informacje dotyczce  PGN wraz z wzorem ankiet s udostpnione do pobrania na stronie internetowej Urzdu Gminy: www.chocianow.pl w zakadce: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”.  Dodatkowe informacje uzyskacie Pastwo w Urzdzie Gminy pod nr tel. (76) 818 50 20 wew. 124

Wypenion ankiet naley zoy w Urzdzie Gminy w Biurze Obsugi Klienta pok. nr  5 lub w pok. nr 10 bd przesa poczt na adres: Urzd Miasta i Gminy Chocianów ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów lub przesa skan drog elektroniczn na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 28 grudnia 2015 r.

ankieta dla mieszkaca

ankieta dla przedsiebiorcy.


 

InformatorWane i Poyteczne


20. lipca 2019

Imieniny obchodzą:
czech, Czesław, Paweł