CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Email Drukuj PDF

Zakaz wchodzenia do parku miejskiego w Chocianowie. Wczorajsza wichura poamaa drzewa i gazie.

Ze wzgldów bezpieczestwa mieszkaców Miasta i Gminy Chocianów, wprowadzono zakaz wstpu do parku miejskiego. Miejski Zakad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prosi o ostrono równie w obrbie cmentarza, gdzie w tym momencie porzdkuje teren.

Wejcie do parku tylko na wasne ryzyko. 

Email Drukuj PDF
Zjawisko - silne wiatry - 2 stopie zagroenia
obszar - województwo dolnolskiewano - od godz. 22.00 dnia 28.10.2017 r. do godz. 16.00 dnia 29.10.2017 r.
przebieg - przewiduje si wystpienie silnych wiatrów o prdkoci 60 km/h z porywami do 110 km/h z kierunku W - NW
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF
Obwieszczenie o wyoeniu do publicznego wgldu projektów:
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chocianów
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brunów
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chocianowiec
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Parchów
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogorzeliska
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebnice
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzmielów


POBIERZ »

Email Drukuj PDF
Ogoszenie o moliwoci zoenia uwag do oferty zoonej w trybie art. 19 a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie


POBIERZ »

InformatorWane i Poyteczne


23. stycznia 2018

Imieniny obchodzą:
Maria, Jan, Klemens