CHOCIANÓW


 • Pałac

  Pałac

 • Pl. Wolności

  Pl. Wolności

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

GRAND PRIX dla TRZMIELOWA!

Email Drukuj PDF
Podczas XII „ DNIA JAGODY”  na stadionie prezentowało się 12 stosik z 12 miejscowości. Mieszkańcy przygotowali pyszności z produktów lokalnych, a ich zadaniem była prezentacja. Liczył się wygląd produktów, sposób przystrojenia i opakowania, różnorodność wykorzystania produktów lokalnych i podtrzymanie tradycji nawiązującej do lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Za te kryteria były przyznawane punkty, które sumowała komisja.  Grupy biorące udział w konkursie walczyły o wyróżnienia, a przede wszystkim o GRAND PRIX. Nagrodą główną był czek bezgotówkowy na realizację projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich w tym w szczególności:
• Na realizację zadań zapisanych w sołeckich strategiach rozwoju
• Wykonanie tablic informacyjnych “witaczy”
• Wydanie materiałów promocyjnych
• Tworzenie stron www sołectwa, grupy, organizacji
• Wyposażenie usprawniające funkcjonowanie: ośrodków działania organizcaji i świetlic wiejskich,
• Finansowanie organizacji szkoleń i form spędzania czasu wolnego
• Realizację form integracji i spotkań mieszkańców
• Inne wydatki realizujące potrzeby grupy, spójne z zadaniami własnymi gminy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym

W 2015 roku nagrodę główną otrzymało sołectwo Trzmielów, a nagrodę publiczności stoisko Chocianowa.  Gratulujemy!


tort (sołectwo Brunów)
produkty lokalne (sołectwo Trzmielów)


Ostrzeżenie o upałach

Email Drukuj PDF
Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu informuje o zagrożeniu upałów od godz. 13:00 dnia 03.07.2015 do godz. 20:00 dnia 08.07.2015 . Prognozuje się temperaturę maksymalną w piątek i sobotę od 30°C do 33°C, temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C. W pozostałym okresie temperatura maksymalna od 33°C do 36°C, temperatura minimalna w nocy od 20°C do 23°C.

04.07.2015 - XII DZIEŃ JAGODY

Email Drukuj PDF
XII DZIEŃ JAGODY

Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola

Email Drukuj PDF
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Chocianowie. Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie, ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów (pokój nr 5, niski parter) w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i dopiskiem "Konkurs na dyrektora Przedszkola Miejskiego w Chocianowie do dnia 15 lipca 2015r. do godziny 15:30. Na kopercie należy umieścić adnotację: NIE OTWIERAĆ
Więcej…

Więcej artykułów…

InformatorWażne i Pożyteczne


1. września 2015

Imieniny obchodzą:
August, Bronisław, Idzi