CHOCIANÓW


 • Pałac

  Pałac

 • Pl. Wolności

  Pl. Wolności

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Konferencja gmin Chocianów - Malschwitz

Email Drukuj PDF

13 marca 2015 roku odbyła się w Chocianowie gminna konferencja pod hasłem „Transgraniczna współpraca gmin Chocianów i Malschwitz : obszary współpracy, zrealizowane projekty, planowanie”. Organizatorem konferencji był pan Franciszek Skibicki – Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich instytucji i organizacji z terenów obu gmin, które nawiązały ze sobą współpracę a także zrealizowały wspólne projekty.

Stronę niemiecką reprezentowali:

Matthias Seidel – burmistrz gminy Malschwitz

Andreas Skomudek – kierownik referatu współpracy

Astrid Mrosko – zastępca dyrektora Górnołużyckiego Rezerwatu Biosferycznego w Wartha

Dirk Beckert – zastępca koordynatora d.s współpracy szkół (Oberschule Malschwitz i Gimnazjum z Chocianowa)

Udo Miksch – komendant Straży Pożarnej w Malschwitz

 

Ze strony gminy Chocianów uczestniczyli:

Barbara Sulma – prezes Zarządu LGD “Wrzosowa Kraina”

Marek Cieślak – zastępca dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych

Barbara Schmidt – dyrektor SP Chocianów

Justyna Machoń – w zastępstwie za koordynatora d.s współpracy szkół ze strony polskiej (p. Beatę Młynarczyk)

Dorota Kyc – koordynator d.s współpracy obu gmin

Wojciech Kyc – zast. koordynatora d.s współpracy gmin, fundacja “Vita regionem”

Podczas konferencji zostały omówione cztery obszary współpracy. Były nimi: Współpraca szkolna (7 lat), pozaszkolna (4 lata), gmin (4 lata), współpraca LGD Wrzosowa Kraina z rezerwatem biosferycznym Wartha (2 lata) oraz Straży Pożarnej (2 lata).

W trakcie minionych lat zorganizowano:

- 12 polsko – niemieckich spotkań uczniów gimnazjum z Chocianowa i Oberschule z Malschwitz, 2 spotkania nauczycieli obu szkół

- 8 programów kolonijnych dla dzieci i młodzieży z terenów powiatów polkowickiego, Bautzen i Goerlitz (350 dzieci skorzystało z wypoczynku letniego),

- 12 spotkań przedstawicieli LGD Wrzosowa Kraina i LGR DKK, lokalnych producentów, przedstawicieli gospodarstw rybackich oraz branży turystyczno – gastronomicznej

- 1 spotkanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Trzebnic i Szklar Dolnych z MDP z Malschwitz

- w grudniu 2013 roku gmina Chocianów, gmina Malschwitz oraz LGD Wrzosowa Kraina podpisały porozumienie o współpracy oraz został wdrożony i zrealizowany projekt “Urlop wśród przyjaciół na łonie natury na obszarach wiejskich objętych ochroną środowiska” o wartości 15.000 euro.

Druga część konferencji odbyła się na terenie OSP Trzebnice, gdzie uczestnicy spotkania zostali powitani przez p. Marka Dąbala oraz Piotra Wandycza. Podczas spotkania burmistrz oraz strażacy z Malschwitz zostali zaproszeni na gminne zawody pożarnicze, które mają odbyć się w czerwcu.

Burmistrzowie obu gmin zgodnie podkreślili, że w każdym z omawianych obszarów partnerstwo to jest niezwykle ważne dla obu stron. Współpraca będzie kontynuowana w kierunku rozwoju transgranicznej turystyki na obszarach wiejskich, wymiany doświadczeń w zakresie administracji publicznej, wymiany doświadczeń oraz wspólnych szkoleń OSP oraz spotkań dzieci i młodzieży.

Nowi Sołtysi w gminie Chocianów

Email Drukuj PDF

Wykaz sołtysów sołectw w gminie Chocianów

Kadencja 2015-2018

 

Brunów -Andrzej Kuśmierczyk

Chocianowiec - Wojciech Drozd

Jabłonów - Krystyna Pardo

Michałów - Bogdan Nuciński

Ogrodzisko - Małgorzata Woźniak

Parchów - Stefan Trochanowski

Pogorzeliska - Józefa Kleszczyńska

Raków - Bożena Czekajło

Szklary Dolne - Lucyna Masal

Trzebnice - Halina Kowalska

Trzmielów - Maria Kuzemczak

Żabice - Wioletta Snopek

 

Uwaga, ważny komunikat!

Email Drukuj PDF

Odwołuje się zaplanowane na dzień 28.02.2015r. wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Pogorzeliskach. Nowy termin zostanie podany niezwłocznie po ustaleniu.

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom"

Email Drukuj PDF

W dniu 18.02.2015 r. w Zespole Szkół w Chocianowie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom", którego organizatorem był Zarząd Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP RP w Chocianowie. Uczestniczyły w nim reprezentacje Szkól Podstawowych z Chocianowa, Trzebnic, Szklar Dolnych i Parchowa oraz reprezentacja z Zespołu Szkół w Chocianowie. Młodzież musiała wykazać się wiedzą z zakresu znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Na podstawie rozwiązanych testów wyłoniono zwycięzców:

w grupie szkół podstawowych zwyciężyła Zuzanna Mularczyk z SP Chocianów, drugie miejsce zajął Kacper Nietopiel z SP Parchów , trzecie miejsce Aleksandra Kowalczuk z SP Parchów.

w grupie szkół średnich zwyciężył Maciej Hruszowiec, drugie miejsce zajęła Wiktoria Helmes, trzecie miejsce Adrian Wadas wszyscy z Zespołu Szkół w Chocianowie.

Zdobywcy pierwszego i drugiego miejsca będą reprezentowali Gminę Chocianów na eliminacjach powiatowych które odbędą się 20.03.2015 r. w Gaworzycach.

Poczęstunek i nagrody dla zwycięzców ufundował Burmistrz Miasta i Gminy Pan Franciszek Skibicki. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w następnych eliminacjach Turnieju.

 

InformatorWażne i Pożyteczne


4. sierpinia 2015

Imieniny obchodzą:
Maria, Alfred, Dominik