CHOCIANÓW


 • Pałac

  Pałac

 • Pl. Wolności

  Pl. Wolności

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

OSTRZEŻENIE Nr 61

Email Drukuj PDF

Uwaga burze!

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega:
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silne burze z gradem / 2 stopień zagrożenia
Obszar: województwo dolnośląskie Ważność: od godz. 13:00 dnia 02.07.2016 do godz. 22:00 dnia 02.07.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od 25 mm do 35 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h, Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Będą pieniądze z PROW 2014-2020

Email Drukuj PDF
13 670 000 złotych trafi do lokalnych  przedsiębiorców i organizacji pozarządowych na m.in. promocję regionu  i rozwój produktów lokalnych. Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Wrzosowa Kraina”.
 
Wsparcie finansowe będzie można uzyskać w ramach rozwoju przedsiębiorczości, tworzenia inkubatorów przetwórstwa lokalnego, czy też w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wielkość tego wsparcia uzależniona jest od rodzaju prowadzonego projektu i puli środków przeznaczonych na ich realizację.
W ramach tzw. Podejścia leader i strategii „Wrzosowej Krainy” wspierane będą projekty mające na celu m.in. podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji w regionie. Wspierane będą również projekty związane z zachowaniem dziedzictwa lokalnego oraz z rozwojem ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Dotowane będą także działania związane z rozwojem infrastruktury drogowej.
-Beneficjentami w zależności od zakresu operacji, mogą być osoby fizyczne, osoby prawne tj. powiat, gmina oraz przedsiębiorcy, czy też osoby wykluczone. O wsparcie finansowe starać się mogą także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a której ustawy przyznają zdolność prawną- mówi Barbara Sulma ze Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina”.
 
O jakie kwoty chodzi konkretnie i jaka dokumentacja będzie niezbędna przy składaniu wniosków, wyjaśnią przedstawiciele Stowarzyszenia „Wrzosowa Kraina” w czasie spotkań organizacyjnych tuż po wakacjach.
 
Więcej informacji udziela Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” pod numerami telefonów: 76 818 45 41 oraz 500 206 128

Artykuł powstał dzięki Weronice Olszak z LGD Wrzosowa Kraina.

Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

Email Drukuj PDF

Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Franciszek Skibicki otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu gminy za 2015 rok. Podczas XX Sesji Rady Miejskiej, Radni zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu w 2015 roku oraz przyjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 rok.

 

Po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chocianów za 2015 rok, uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym  przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Chocianów, opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chocianowie dotyczącej wykonania budżetu oraz wnioskiem Komisji w sprawie udzielenia absolutorium, radni udzielili Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów, absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM Bronisław Klita uzasadniając wniosek o udzieleniu absolutorium podkreślał celowość w gospodarowaniu gminnym budżetem przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów. –Komisja oceniła w stopniu bardzo dobrym zrealizowany budżet. Zarówno biorąc pod uwagę planowane wydatki, jak i dochody gminy- mówił Klita. Burmistrz podziękował za okazane mu zaufanie i udzielone absolutorium, podkreślając znaczenie pracy wszystkich radnych, kierowników jednostek  i pracowników jednostek podległych. –Dziękuję za udzielone absolutorium i dziękuję za pracę wszystkim tym, którzy również się do tego przyczynili. Przemyślane wydatkowanie i strategiczne działania to zasługa współpracy z Wami. Dziękuję za zaufanie-  mówił w trakcie przemówienia Burmistrz Franciszek Skibicki.
 

Więcej…

XX Sesja rady Miejskiej w Chocianowie

Email Drukuj PDF

Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok, uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów Franciszkowi Skibickiemu, a także uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla MZGKiM na 2016 rok. To tylko niektóre z tematów, jakie poruszą radni w czasie XX Sesji Rady Miasta 28 czerwca.
 

Podczas spotkania przedstawione zostaną sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę oraz z realizacji programu współpracy Gminy Chocianów z organizacjami pozarządowymi. Będzie można  również zapoznać się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłużonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2015 rok. Przedstawiona zostanie również opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chocianowie w sprawie wykonania budżetu oraz wniosek Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.
 
Radni zajmą się także uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów oraz w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. Debatować będą również nad uchwałą w sprawie przyjęcia rezygnacji oraz odwołania Przewodniczącego Komicji ds. Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Chocianowie.
 
Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15.45 w Sali konferencyjnej nr 16 Urzędu Miasta i Gminy Chocianów.

InformatorWażne i Pożyteczne


28. września 2016

Imieniny obchodzą:
Jan, Marek, Wacław