CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Zarządzenie nr 20.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

Email Drukuj PDF
Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sportu w mieście Chocianów oraz w sołectwach: Chocianowiec, Parchów, Szklary Dolne i Trzebnice na okres trwania rundy wiosennej w 2019 r.

Przedmiotem zadania publicznego w zakresie sportu polegającego na: objęciu szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzież i dorosłych z terenu miasta Chocianów oraz sołectw: Chocianowiec, Parchów, Szklary Dolne i Trzebnice, organizacji zawodów, przygotowaniu do rozgrywek sportowych, propagowaniu współzawodnictwa sportowego i czynnego w nim udziału oraz utrzymaniu boisk i obiektów sportowych na okres trwania rundy wiosennej w 2019 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania na okres trwania rundy wiosennej w 2019 r. wynosi: 
1) dla miasta Chocianów - 65.000,00 zł
2) dla sołectwa Chocianowiec - 12.500,00 zł
3) dla sołectwa Parchów - 12.500,00 zł
4) dla sołectwa Szklary Dolne - 12.500,00 zł
5) dla sołectwa Trzebnice - 12.500,00 zł

Pobierz dokument

Regionalne Konsultacje dla Kół Gospodyń Wiejskich

Email Drukuj PDF
W poniedziałek, 25 lutego 2019 roku o godzinie 11.00 w Legnickim Parku Technologicznym Letia, ul. Rycerska 24 w Legnicy odbędą się Regionalne Konsultacje Niezależność i Rozwój Kół Gospodyń Wiejskich bez obowiązków i obaw, dedykowane Kołom Gospodyń Wiejskich. W konsultacjach uczestniczyć będą Pełnomocnicy ds. KGW oraz Przedstawiciele Urzędów Skarbowych.

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty

Email Drukuj PDF
W dniu 8 lutego 2019 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie wpłynęła oferta złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Chocianowie na realizację zadania publicznego dotyczącego poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych pt. "Integracja osób starszych, organizacja życia kulturalnego - zorganizowanie spotkania integracyjnego".

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty. 

Pobierz dokument

INFORMACJA

Email Drukuj PDF

Informacja o terminach działania punktu pomocy w wypełnieniu oraz złożeniu deklaracji PIT oraz usługi "Twój e-PIT".


InformatorWane i Poyteczne


23. kwietnia 2019

Imieniny obchodzą:
Helena, Jerzy, Wojciech