CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Email Drukuj PDF

Ruszy konkurs „Gosuj na wielbda i wygraj nagrody”. Mieszkacy wszystkich miejscowoci, w których odbdzie si Orszak Trzech Króli 2018, bd mogli wygra dla swojego Orszaku WIELBDA! W konkursie udzia bierze take Chocianów.

Konkurs trwa od 14 listopada od godz. 12.00 do 30 listopada . do godz. 12.00 i jest podzielony na dwa etapy:


·         od 14 listopada 2017 r. od godz. 12.00 do 24 listopada 2017 r. do godz. 12.00 – gosowanie na stronie www.orszak.org

·         od 25 listopada 2017 r. od godz. 12.00 do 30 listopada 2017 r. do godz. 12.00 – gosowanie na 10 finalistów z pierwszego etapu na profilu Facebook: Orszak Trzech Króli.

 

Na finalistów bdzie mona gosowa przez profil na FB: https://www.facebook.com/Orszak.Trzech.Kroli/

Szczegóy i regulamin konkursu: http://orszak.org/konkursy/konkurs-glosuj-na-wielblada-i-wygraj-korony-23.html

Email Drukuj PDF

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o obowizku spisu zwierzt przebywajcych w siedzibie stada. Spis naley dostarczy do Biura Powiatowego ARiMR w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia.

Zgodnie z nowelizacj ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierzt, kady posiadacz byda, trzody chlewnej, kóz i owiec ma obowizek dokonania spisu zwierzt, które przebywaj w siedzibie stada, co najmniej raz na dwanacie miesicy. Wane jest aby deklaracj zoy najpóniej do 31 grudnia.

Wypenione formularze naley podpisa i przekaza w terminie 7 dni do Kierownika Biura Powiatowego. Mona je take przesa poczt.

Formularze do wypeniania dostpne s na stronie  www.arimr.gov.pl lub w siedzibie Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przy ul. Spódzielczej 2 w Polkowicach. 

Email Drukuj PDF

Do 22 listopada mona si zapozna z projektami zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Chocianów. Dyskusje z mieszkacami w tej sprawie gmina planuje przeprowadzi ju 20 listopada, o godzinie 14. 

Sprawa dotyczy projektów zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miecie i gminie Chocianów. Sprawa jest wana, poniewa wprowadzone przez gmin zmiany w 2013 roku, uniemoliwiy m.in.  chocianowskim rolnikom rozwój gospodarstw rolnych. Co za tym idzie- pozyskiwanie unijnych funduszy.

Bez zgody mieszkaców
 
O problemie mieszkaców pisalimy ju wczeniej. Zgosi si wówczas do nas mieszkaniec gminy, który w kwietniu zeszego roku zoy wniosek do Starostwa Polkowickiego o moliwo przystpienia do budowy zbiornika na gnojowice. W odpowiedzi starostwa dosta jednak brak zgody na jego budow. Starostwo uzasadnio swoj decyzj analiz dokumentacji MZPM, w której czytamy, e „dziaka na której planowana jest inwestycja, pooona we wsi Trzebnice (…)znajduje si w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem MN/U, dla której ustalono dopuszczalne funkcje zabudowy jako zabudow mieszkaniow jednorodzinn z usugami”.

Bd na bdzie

Rolnik zgody na budow nie dosta, utraci take moliwo stara o fundusze europejskie na rozwój swojego gospodarstwa. - Bez naszej zgody poprzedni burmistrz wprowadzi na terenie caej wsi Trzebnice zmian przeznaczenia gruntów z funkcji budowlano- zagrodowej na usugow, i zablokowa moliwo rozwoju dziaalnoci. Nie moemy postawi nawet kurnika na podwórku. Jedyne co moemy w Trzebnicach, to postawi hotel w centrum wsi, bo na to pozwalaj nam usugowe dziaki- tak o swoim problemie mówi pan Józef. Funkcje przeznaczenia dziaek zostay zmienione take w innych miejscowociach gminy. Absurdalne zmiany w planach dotyczyy take innych zapisów. Przykadowo: na nowych osiedlach, drogi osiedlowe miay mie minimum 8 metrów.

Dyskusja z mieszkacami

Dzisiaj gmina pracuje nad zmianami w MPZP i prowadzi konsultacje spoeczne z mieszkacami gminy. Przez cay listopad kady mieszkaniec ma szans zapozna si z projektami zmian w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Chocianów oraz  Brunowa, Chocianowca, Parchowa, Pogorzelisk, Trzebnic, i Trzmielowa. Dyskusja publiczna nad rozwizaniami przyjtymi w projektach planów odbdzie si 20 listopada, o godzinie 14, w siedzibie Urzdu Miasta i Gminy w Chocianowie. Zgodnie z prawem kady mieszkaniec moe wnie uwagi do proponowanych projektów. Musi to jednak zrobi na pimie skierowanym do Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów, w terminie do 6 grudnia. Pismo powinno zawiera imi i nazwisko lub nazw jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenie nieruchomoci, której uwaga dotyczy.
 
 
 
 

Email Drukuj PDF

Nowy wóz straacki oficjalnie w  remizie Ochotniczej Stray Poarnej w Szklarach Dolnych. Nowoczesny sprzt ratowniczo- ganiczy jest wynikiem wieloletnich stara gminy oraz druhów ochotników o finansowe wsparcie.

Nowy pojazd ratowniczo ganiczy zabudowany na Iveco przez firm Szczeniak zosta oficjalnie „przywitany” przez druhów OSP Szklary Dolne oraz mieszkaców wsi. –To wielkie wydarzenie, na które czekalimy lata. Warto byo uzbroi si w cierpliwo i walczy o swoje- podkrela Krystian Dziki z OSP Szklary Dolne.
Przypomnijmy, e ponad 220 tysicy z to finansowe wsparcie z Krajowego Systemu Ratowniczo- Ganiczego, 80 tysicy z z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska, 35 tysicy z z Urzdu Marszakowskiego we Wrocawiu oraz 408 tysicy zotych, które przeznaczya Gmina Chocianów. Co daje w sumie ponad 740 tysicy zotych na zakup redniego samochodu ratowniczo- ganiczego 4×4 dla Ochotniczej Stray Poarnej w Szklarach Dolnych.

O tym, e atwo nie byo, wiedz modzi adepci stray poarnej bardzo dobrze. Ju w 2016 roku Gmina Chocianów rozpocza starania si o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnolskiego, w dziedzinie Bezpieczestwa. Kryteria zostay wówczas spenione, jednak w ostatnim etapie, jednostka dostaa negatywn odpowied. Nastpnie druhowie ze Szklar Dolnych zoyli wniosek do Komendanta Gównego PSP o dofinansowanie ze rodków MSWiA i KSRG. Starania znów zakoczyy si fiaskiem. W tym czasie gmina podja take uchway o gotowoci poniesienia kosztów wymaganej inwestycji.

 

InformatorWane i Poyteczne


21. lutego 2018

Imieniny obchodzą:
Eleonora, Feliks, Robert