CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Zmiana organizacji ruchu od 28 listopada

Email Drukuj PDF

28 listopada Wykonawca zapowiada  II etap czasowej organizacji ruchu, w zwizku z przebudow drogi wojewódzkiej na ul. Bohaterów Wojska Polskiego w Chocianowie.

Zgodnie z planowanymi dziaaniami, wprowadzony zostanie II etap czasowej organizacji ruchu. Tym samym przywrócony zostanie ruch do ul. Zacisze i Kwiatowa.
Natomiast ulice Szprotawska i Piotrowska zostaj zamknite od ul. Bohaterów Wojska Polskiego. Dojazdy do tych ulic zostan wytyczone przez Wykonawc, czyli m.in. od ul. Kwiatowej.  

Więcej…

Email Drukuj PDF

Powiat polkowicki zaprasza mieszkaców do udziau w konkursie „Ozdoba witeczna”. Prace naley zoy do 6 grudnia. Na laureatów czekaj nagrody.

Okres poprzedzajcy Boe Narodzenie w ludowych zwyczajach wiza si z wykonywaniem ozdób choinkowych w domach, czym niejednokrotnie zajmoway si cae rodziny. Ozdoby wykonywane byy z bibuki, somy, kolorowego papieru, orzechów, szyszek, pestek owoców, ziaren zbó i nie tylko. Warto kontynuowa t pikn tradycj, dlatego powiat polkowicki kolejny raz ogosi konkurs „Ozdoba witeczna”.

Aby wzi udzia w konkursie naley wykona ozdob wiszc (bombk, acuch, gwiazdy, szpic itp.) lub ozdob stojc o wysokoci min. 20 cm (wiecznik, stroik itp.) z materiaów naturalnych i dostarczy j osobicie lub przesa na adres Starostwa Powiatowego w Polkowicach ul. w. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice.
 

Email Drukuj PDF

Wspólna zabawa z Olafem- mikoajkowym wodzirejem oraz konkursy z nagrodami- midzy innymi takie atrakcje czekaj dzieci z Gminy Chocianów ju 2 grudnia, na chocianowskim rynku.

Udzia w programie jest bezpatny i skorzysta z niego moe kade dziecko z miasta i gminy Chocianów.

 W programie przewidziano m.in. gry i zabawy z wodzirejem Olafem oraz konkursy z nagrodami. Odwiedzajcy tego dnia Biuro w. Mikoaja, bd mili take wyjtkow okazj do zrobienia sobie zdjcia ze witecznym gwiazdorem.

Impreza rozpocznie si 2 grudnia, o godzinie 15.

Akcj finansuje Urzd Miasta i Gminy Chocianów, Chocianowski Orodek Kultury oraz Miejsko- Gminna Komisja Rozwizywania Problemów Alkoholowych w Chocianowie. 

XXXVII Sesja Rady Miejskiej

Email Drukuj PDF

29 listopada Radni podejm uchway w sprawie przeksztace Szkó Podstawowych w Parchowie, Szklarach Dolnych, Chocianowie i Trzebnicach w omioletnie szkoy podstawowe. Przedstawiona zostanie take informacja o stanie realizacji zada owiatowych w roku szkolnym 2016/2017.

 Podczas spotkania Radni podejm uchwa w sprawie okrelenia wysokoci podatku od nieruchomoci i zwolnie od tego podatku na 2018 rok oraz podatku od rodków transportowych. Podejm take uchwa w sprawie okrelenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 
Ponadto podejm uchwa w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów oraz w sprawie zmian budetu Miasta i Gminy Chocianów.
Dyskusja toczy si bdzie take nad uchwa w sprawie Programu Wspópracy Gminy Chocianów z organizacjami pozarzdowymi, w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnolskiego oraz wystpienia ze Zwizku Miast Polskich.
XXXVII Sesja Rady Miejskiej odbdzie si 29 listopada o godzinie 15:45, w sali konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Chocianowie. 

Więcej artykułów…

InformatorWane i Poyteczne


21. lutego 2018

Imieniny obchodzą:
Eleonora, Feliks, Robert