CHOCIANÓW


 • Pałac

  Pałac

 • Pl. Wolności

  Pl. Wolności

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Nowi lekarze w chocianowskiej przychodni

Email Drukuj PDF

W przychodni CTD Medicus w Chocianowie zatrudniono nowych lekarzy. Do grona specjalistów dołączył urolog oraz specjalista chorób wewnętrznych, diabetologii oraz chorób tarczycy.

 
Dr Ewa Dobrowolska- specjalistka chorób wewnętrznych, diabetologii i chorób wewnętrznych przyjmować będzie prywatnie pacjentów w 1 środę każdego miesiąca od godziny 16, w chocianowskiej przychodni zdrowia. Ponadto dr Dobrowolska przyjmuje pacjentów w poradni diabetologicznej w ramach świadczeń NFZ.
 
Natomiast dr n. med. Marek Chuchla jest specjalistą urologiem- chirurgiem. Na prywatne konsultacje urologiczne można się umówić w co drugą środę każdego miesiąca od 18 października od godziny 16.
 
Rejestrować się można osobiście w Przychodni Specjalistycznej CTD Medicus, przy ul. 3 Maja w Chocianowie, lub pod numerem telefonu: 76 819 50 57
 

XXXV Sesja Rady Miejskiej

Email Drukuj PDF

19 października Radni podejmą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWK Spółka z o.o. w Chocianowie oraz w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Podczas spotkania Radni zapoznają się z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłużonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chocianów za pierwsze półrocze 2017. Ponadto zapoznają się z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku.

Radni podejmą uchwałę w sprawie udzielania odpowiedzi na skargę Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Legnicy, na uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz uchwałę w sprawie rozszerzenia terenu cmentarza komunalnego w Chocianowie. Dyskutować będą również nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych w wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. Na posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej przedstawiona zostanie także informacja kwartalna Burmistrza MiG z realizacji uchwał i zadań gminy.

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Chocianowie odbędzie się 19 października o 15:45 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie. 

Ruszyła przebudowa drogi. Są utrudnienia w ruchu

Email Drukuj PDF

Ruszyła przebudowa drogi wojewódzkiej w Chocianowie przy  ul. Bohaterów Wojska Polskiego. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami na drodze.

Rozpoczęła się przebudowa nawierzchni  drogi wojewódzkiej nr 328 w Chocianowie przy ul. Bohaterów Wojska Polskiego. Ruch w tym miejscu odbywać się będzie w sposób wahadłowy i będzie sterowany sygnalizacją świetlną. Jeśli będą się tworzyć zatory na drodze, ruchem na drodze sterować będą uprawnieni pracownicy.

To pierwszy etap realizacji inwestycji. W ramach tego etapu wykonawca rozbierze starą kostkę brukową i wykona podbudowę z kruszywa. Konieczne są objazdy do ul. Zacisze i Kwiatowej, które prowadzą przez ul. Szprotawską i Al. Sybiraków. Przystanek autobusowy został także tymczasowo przesunięty na skrzyżowanie z ul. Szprotawską.

Wyremontowana zostanie trasa o długości 700 metrów. Droga będzie mieć nową, asfaltową nawierzchnię. Zakres robót przewidzianych w zadaniu obejmuje także wymianę istniejących wpustów, przykanalików oraz kanałów kanalizacji deszczowej, rozbiórkę starej kostki brukowej oraz wymianę krawężników. Wykonawca wykona także zjazdy do posesji i utwardzi pobocze drogi.
 
 

Sprawdzają szczelność gazu

Email Drukuj PDF

Polska Spółka Gazownictwa rusza z akcją przewonienia gazu ziemnego. Od 9 do 12 października pracownicy spółki, sprawdzą urządzenia gazowe na terenie Chocianowa.

Akcja polega na  zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej, przez co zapach gazu staje się intensywniejszy. Przewonienie przeprowadza się w trosce o bezpieczeństwo odbiorców gazu, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych. W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992.
 
Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np. zanieczyszczonych palników). Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji wewnętrznych w budynkach oraz urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub zarządców obiektów.
 
Zgodnie z obowiązującym prawem za stan techniczny instalacji wewnętrznych odpowiada właściciel lub administrator budynku. Nieszczelności wewnętrznych instalacji oraz urządzeń gazowych należy zlecić zarządcy budynku lub firmie posiadającej uprawnienia do wykonywania robót gazowych.
 
 

InformatorWażne i Pożyteczne


12. grudnia 2017

Imieniny obchodzą:
Joanna, Dagmara, Aleksander