CHOCIANÓW


 • Pałac

  Pałac

 • Pl. Wolności

  Pl. Wolności

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Jagodowe szaleństwo w Chocianowie

Email Drukuj PDF

Nagrodę Grand Prix za najsmaczniejsze potrawy jagodowe zgarnęło sołectwo Żabice, zaś najpiękniejsze stoisko przygotowali seniorzy z chocianowskiego Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Razem z zespołem „Piękni i Młodzi, „Farben Lehre” oraz „Basta” bawili się mieszkańcy Gminy Chocianów w czasie dwudniowego święta „Dni Jagód”.


-W tym roku  święto trwa dwa dni! Jest okazją do zabawy, smakowania jagodowych potraw oraz  zapoznania się talentem naszych mieszkańców, którzy zaprezentują się na naszej scenie- podkreślał Franciszek Skibicki, Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów w trakcie otwarcia XIV już edycji „Dni Jagód”.
 
Imprezę rozpoczął barwny korowód festiwalu „Świata pod Kyczerą” oraz taneczno- wokalny pokaz międzynarodowych artystów. Przez cały czas trwania imprezy można było także podziwiać kolorowe stoiska, uginające się od ciężarem jagodowych potraw. W tym roku najsmaczniejsze potrawy przygotowali mieszkańcy Żabic, zaś najpiękniejsze stoisko seniorzy z chocianowskiego Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
 
Wydarzeniu towarzyszyły koncerty zespołów Piękni i Młodzi, Farben Lehre, Basta, Avangarde, czy też Street boys. Na chocianowskiej scenie zaprezentował się także chocianowski klub karate Sento-Kan, tancerki ZUMBY przy Chocianowskim Ośrodku Kultury, instrumentaliści Ogniska Muzycznego oraz inni wokaliści, soliści, tancerze i muzycy z terenu naszej Gminy.
 
XIV Dni Jagody zorganizował Chocianowski Ośrodek Kultury we współpracy z Gminą Chocianów. Partnerami wydarzenia byli: Nadleśnictwo Chocianów oraz Związek Gmin Zagłębia Miedziowego.
 

UWAGA!

Email Drukuj PDF
Chocianowski Ośrodek Kultury zawiadamia, że w związku z organizacją przejścia korowodu XX Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Zesołów Narodowych i Etnicznych nastąpią utrudnienia w ruchu. 

Termin: 1 lipca
 
Zamknięcie dróg: ul. Ratuszowa

Czas zamknięcia: 14:40- 15: 30

Objazdy: brak


Za utrudnienia przepraszamy. 


Dotacje dla przedsiębiorców

Email Drukuj PDF
Do 27 lipca  trwa nabór wniosków na dofinansowanie  działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach  w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.
 
Kolejne środki unijne na badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz inwestycje w infrastrukturę B+R, które wspierają rozwój  prowadzonej działalności gospodarczej. Konkurs horyzontalny.
 
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła dwa konkursy na dofinansowanie :
•             Schemat 1.2.A – wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R , maksymalny poziom dofinansowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa od 65%-80% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych 40%-60%.  Wartość projektów nie może przekroczyć 5 mln PLN.
•             Schemat 1.2.B - tworzenie i rozwój infrastruktury B+R, tj. zaplecza badawczo-rozwojowego. Poziom dofinansowania dla MŚP 35%-45% wydatków kwalifikujących się do wsparcia, natomiast dla dużych przedsiębiorstw do 25% wydatków kwalifikowanych. Maksymalna wartość projektu to 25 mln PLN.
 
O dofinansowanie mogą się ubiegać:
•             Przedsiębiorcy (mikro, mały, średni oraz duży),w tym przedsiębiorcy typu spin off;
•             konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;
•             konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Chocianowie

Email Drukuj PDF

Już jutro Radni podejmą decyzję w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polkowickiemu. Podejmą także uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.
 

Podczas zwołanej 22 czerwca o godzinie 16 Sesji Rady Miejskiej w Chocianowie, radni rozpatrzą sprawozdanie z realizacji w roku 2016 współpracy Gminy Chocianów z organizacjami pozarządowymi, a także sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej RM w 2016 roku, z działalności Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz z działalności Komisji ds. Rozwoju Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego RM w 2016 roku.
Rozpatrzą ponadto uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Chocianów za 2016 rok, z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2016 rok, oraz o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.
 
Planowane jest także podjęcie uchwały dotyczącej zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Chocianów na 2017 rok oraz gminnym budżecie. Radni podejmą również uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Chocianowie oraz Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Św. Piotra i Pawła w Szklarach Dolnych. Podjęta zostanie także uchwała  w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Chocianowie.
 
Sesja rozpocznie się 22 czerwca o 15:45 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

InformatorWażne i Pożyteczne


19. sierpinia 2017

Imieniny obchodzą:
Bolesław, Juliusz, Ludwik