CHOCIANÓW


 • Paac

  Paac

 • Pl. Wolnoci

  Pl. Wolnoci

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Email Drukuj PDF

Ruszy pierwszy, dolnolski plebiscyt na najpopularniejszego dzielnicowego. Honorowy patronat obj Wojewoda Dolnolski Pawe Hreniak. W plebiscycie udzia bior take chocianowscy dzielnicowi: m. asp. Drogosz Andrzejewski oraz asp. szt. Dariusz Wicek.

Gosowanie na dzielnicowych odbywa si za pomoc sms-ów. Cz uzyskanych z nich rodków zostanie przeznaczona dla rodziny polegego na subie policjanta. Plebiscyt ma na celu przede wszystkim wyonienie, na podstawie gosów oddanych przez mieszkaców województwa, najpopularniejszego dzielnicowego na Dolnym lsku.

Dzielnicowy, to policjant dbajcy o popraw bezpieczestwa mieszkaców w swoim rejonie subowym, do którego kady moe zwróci si o pomoc i przekaza wane informacje dotyczce bezpieczestwa. Wsuchuje si on w problemy mieszkaców i inicjuje dziaania na rzecz ich rozwizywania, angaujc do tego równie inne uprawnione podmioty i suby.

Gosowanie skada si z 2 etapów (etap I powiatowy i etap II wojewódzki). I etap rozpocz si 15 grudnia 2017 r. i potrwa on do 8 stycznia 2018 r. II etap, do którego wejd zwycizcy I etapu z poszczególnych powiatów, rozpocznie si 9 stycznia 2018 r. i potrwa do 19 stycznia 2018 r.
 
asp. szt. Dariusz Wicek- sms o treci: DDR.463, pod numer 72355
m. asp. Drogosz Andrzejewski- sms o treci: DDR.464, pod numer 72355
 
 
 

Wigilia na Kresach, czyli wspomnienia naszych mieszkanek

Email Drukuj PDF

Ludmia Andruszko i Aniela Smalec przybyy na chocianowsk ziemi wkrótce po wojnie, w wyniku tzw. wysiedle Polaków z Kresów Wschodnich. Na Dolny lsk przyjechay razem ze swoimi rodzinami, zabierajc ze wschodu przede wszystkim wspomnienia oraz witeczne  tradycje, które do dzi goszcz w ich domach.

Dugie przygotowania

Wigilia pochodzi od aciskiego sowa „vigilia” i oznacza czuwanie, stra nocn oraz wart. Obecnie jest to oczywicie postna kolacja i  najwaniejszy moment obchodów Boego Narodzenia. Dawniej na Kresach Wschodnich nazywana bya równie kuti. Nazwa pochodzia od gównego na tych terenach dania wigilijnego o tej wanie nazwie. -Przygotowanie kutii zaczynao si ju od samego wyboru ziaren pszenicy. Wybierao si rcznie najlepsze ziarna! Zreszt ju przez cay listopad na wschodnich targowiskach, mona byo zobaczy handlarzy tym zboem- wspomina pani Ludmia Andruszko, która pochodzi z miejscowoci, znajdujcej si w obwodzie lwowskim. witeczne przygotowania zaczynay si ju w listopadzie i naleao zadba o kady szczegó tak, aby w dzie wigilijny mie wszystko przygotowane. –Praca w Wigili bya absolutnie zabroniona! Wszystko musiao by przygotowane wczeniej. Taki nawyk praktykujemy do dzi w naszych domach- dodaje pani Ludmia.

Więcej…

Mieszkanie plus w Chocianowie

Email Drukuj PDF

Kilkadziesit gmin z caej Polski w programie Mieszkanie Plus. Wród nich jest take Gmina Chocianów, w imieniu której, Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów, zawar list intencyjny.

W czasie konferencji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z udziaem samorzdów, zawarto kolejnych 28 listów intencyjnych, umoliwiajcych budow okoo 2,5 tys. mieszka. 60 z  nich ma powsta w Gminie Chocianów.

-Realizacja inwestycji „Chocianowskie Mieszkania Plus” to ukon w stron modych ludzi, którzy wi przyszo z Gmin Chocianów. Jest szans na realizacj marze o wasnym mieszkaniu dla kadego, bez wzgldu na to, czy ma zdolno kredytow. Jako samorzd, dbamy o to, eby kady mia szans godnie mieszka- mówi Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów.

Więcej…

Email Drukuj PDF

Delegacja Szkoy Podstawowej w Chocianowie wzia udzia w witecznym wystpie na Boonarodzeniowym Jarmarku w Baruth. Spotkanie moliwe byo dziki wspópracy Burmistrzów Gmin Chocianów oraz Malschiwtz.

 Czas adwentu, to czas oczekiwania na najpikniejsze wita w roku - Boe Narodzenie, a jedn z najstarszych  tradycji witecznych w Niemczech jest organizowanie boonarodzeniowych jarmarków, podczas których sprzedawane s ozdoby witeczne, kiebaski z Turyngii i inne  smakoyki. W tym roku na zaproszenie burmistrza Gminy Malschwitz oraz dyrektora Grundschule Baruth, delegacja naszej szkoy uczestniczya w boonarodzeniowym jarmarku w Baruth.
 
Zespó wokalny pana Wojciecha Kyca wraz z grup uczniów ze szkoy podstawowej z Baruth pod opiek Stefanie Grafe przygotowali wspólny wystp zaprezentowany tu przed przyjazdem w. Mikoaja. Uczniowie zapiewali  koldy w jzyku niemieckim, angielskim i polskim wprowadzajc  wszystkich we wspaniay witeczny klimat.
 
 Czas jarmarku, to czas zakupów, wic Rada Rodziców wraz z Wolontariatem z naszej szkoy przygotowaa stoisko z ozdobami  witecznymi. witeczne spotkanie w Baruth zostao zorganizowane przy pomocy Burmistrzów gmin Chocianów i Malschwitz, Rady Rodziców, Wolontariatu  oraz nauczycieli przygotowujcych wspólny wystp uczniów.
[D.Kyc]
 

InformatorWane i Poyteczne


21. lutego 2018

Imieniny obchodzą:
Eleonora, Feliks, Robert