CHOCIANÓW


 • Pałac

  Pałac

 • Pl. Wolności

  Pl. Wolności

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

Zalecenia w zakresie zapobiegania próchnicy u dzieci niepełnosprawnych

Email Drukuj PDF

Zalecenia dotyczące zapobiegania próchnicy u dzieci niepełnosprawnych, powstały na podstawie badań klinicznych prowadzonych w ramach projektu „Dzieciństwo bez próchnicy”. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Badania przeprowadzone zostały w okresie styczeń- marzec 2017 r. w  dwóch, dużych miastach Polski- Poznaniu i Białymstoku. Badaniami objęte zostały osoby z niepełno sprawnościami lub chorobami przewlekłymi, które uczęszczają do szkół i przedszkoli. Podobne badania przeprowadzono także wśród rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.

Opracowania zaleceń dokonała prof. dr hab. n. med. Maria Borysewicz-Lewicka oraz dr n. med. Karolina Gerreth. Rekomendacje obejmują charakterystykę stanu jamy ustnej osób niepełnosprawnych w oparciu o dane z piśmiennictwa i doświadczenie kliniczne, przyczyny złego stanu zdrowia jamy ustnej u pacjentów z niepełnosprawnością i rekomendacje działań profilaktycznych, które mają na celu poprawę sytuacji.

Plik dostępny tutaj:
POBIERZ »
 

Mamy szansę na siłownię zewnętrzną w Chocianowie

Email Drukuj PDF

Gmina Chocianów bierze udział w konkursie Nestle- Porusz swoją okolicę 2017. Wygraną w konkursie jest siłownia zewnętrzna o wartości 16,759 zł.

„Nestlé porusza Polskę” to akcja, w której nasza gmina ma szansę powalczyć o siłownię miejską. Aby wygrać konkurs, należy oddać głos na lokalizację zgłoszoną w konkursie. W Gminie Chocianów siłownia miałaby powstać na działce nr 277/35. Jest to miejsce znajdujące się między ul. Sportową a Stadionem Miejskim.

Na siłownię mają szansę gminy, które zdobędą największą ilość głosów.
Głosować można codziennie poprzez rejestrację na stronie lub przez konto na facebooku. Głosowanie znajduje się pod tym linkiem: https://www.nestleporusza.pl/glosowanie

Głosowanie potrwa do 30 czerwca. 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego.


 

Ogłoszenie »

Jest szansa na bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Email Drukuj PDF

Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie „Kierunek dla Ciebie- własna firma” w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy.
 

W ramach programu przyznane zostanie bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 23 tysięcy złotych dla 39 osób. Udział w projekcie mogą wziąć osoby, które ukończyły 30 rok życia i pozostają bez zatrudnienia. Szczególnie dotyczy to osób, które są po 50 roku życia, są niepełnosprawne, mają niskie kwalifikacje oraz pozostają długotrwale bezrobotne. Ważne jest, aby zamieszkiwały obszar województwa dolnośląskiego.
W ramach projektu zapewniane jest także doradztwo indywidualne, poprzez pomoc Urzędów Pracy z doprecyzowaniem profili firm zakładanych w ramach projektu oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://puls-szkolenia.pl/projekty/kierunek-dla-ciebie-wlasna-firma/ oraz pod numerem telefonu: 508 391 039

Projekt realizowany jest w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

InformatorWażne i Pożyteczne


24. czerwca 2017

Imieniny obchodzą:
Danuta, Emilia, Jan