CHOCIANÓW


 • Pałac

  Pałac

 • Pl. Wolności

  Pl. Wolności

 • Fontanna

  Fontanna

 • Ratusz

  Ratusz

XXXVII Sesja Rady Miejskiej

Email Drukuj PDF

29 listopada Radni podejmą uchwały w sprawie przekształceń Szkół Podstawowych w Parchowie, Szklarach Dolnych, Chocianowie i Trzebnicach w ośmioletnie szkoły podstawowe. Przedstawiona zostanie także informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.

 Podczas spotkania Radni podejmą uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2018 rok oraz podatku od środków transportowych. Podejmą także uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 
Ponadto podejmą uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów oraz w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Chocianów.
Dyskusja toczyć się będzie także nad uchwałą w sprawie Programu Współpracy Gminy Chocianów z organizacjami pozarządowymi, w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego oraz wystąpienia ze Związku Miast Polskich.
XXXVII Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 29 listopada o godzinie 15:45, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie. 

Walka o wielbłąda

Email Drukuj PDF

Ruszył konkurs „Głosuj na wielbłąda i wygraj nagrody”. Mieszkańcy wszystkich miejscowości, w których odbędzie się Orszak Trzech Króli 2018, będą mogli wygrać dla swojego Orszaku WIELBŁĄDA! W konkursie udział bierze także Chocianów.

Konkurs trwa od 14 listopada od godz. 12.00 do 30 listopada . do godz. 12.00 i jest podzielony na dwa etapy:


·         od 14 listopada 2017 r. od godz. 12.00 do 24 listopada 2017 r. do godz. 12.00 – głosowanie na stronie www.orszak.org

·         od 25 listopada 2017 r. od godz. 12.00 do 30 listopada 2017 r. do godz. 12.00 – głosowanie na 10 finalistów z pierwszego etapu na profilu Facebook: Orszak Trzech Króli.

 

Na finalistów będzie można głosować przez profil na FB: https://www.facebook.com/Orszak.Trzech.Kroli/

Szczegóły i regulamin konkursu: http://orszak.org/konkursy/konkurs-glosuj-na-wielblada-i-wygraj-korony-23.html

Spis stanu zwierząt do 31 grudnia

Email Drukuj PDF

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o obowiązku spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada. Spis należy dostarczyć do Biura Powiatowego ARiMR w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, każdy posiadacz bydła, trzody chlewnej, kóz i owiec ma obowiązek dokonania spisu zwierząt, które przebywają w siedzibie stada, co najmniej raz na dwanaście miesięcy. Ważne jest aby deklarację złożyć najpóźniej do 31 grudnia.

Wypełnione formularze należy podpisać i przekazać w terminie 7 dni do Kierownika Biura Powiatowego. Można je także przesłać pocztą.

Formularze do wypełniania dostępne są na stronie  www.arimr.gov.pl lub w siedzibie Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przy ul. Spółdzielczej 2 w Polkowicach. 

Naprawią błędy w planach

Email Drukuj PDF

Do 22 listopada można się zapoznać z projektami zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Chocianów. Dyskusje z mieszkańcami w tej sprawie gmina planuje przeprowadzić już 20 listopada, o godzinie 14. 

Sprawa dotyczy projektów zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w mieście i gminie Chocianów. Sprawa jest ważna, ponieważ wprowadzone przez gminę zmiany w 2013 roku, uniemożliwiły m.in.  chocianowskim rolnikom rozwój gospodarstw rolnych. Co za tym idzie- pozyskiwanie unijnych funduszy.

Bez zgody mieszkańców
 
O problemie mieszkańców pisaliśmy już wcześniej. Zgłosił się wówczas do nas mieszkaniec gminy, który w kwietniu zeszłego roku złożył wniosek do Starostwa Polkowickiego o możliwość przystąpienia do budowy zbiornika na gnojowice. W odpowiedzi starostwa dostał jednak brak zgody na jego budowę. Starostwo uzasadniło swoją decyzję analizą dokumentacji MZPM, w której czytamy, że „działka na której planowana jest inwestycja, położona we wsi Trzebnice (…)znajduje się w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem MN/U, dla której ustalono dopuszczalne funkcje zabudowy jako zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami”.

Błąd na błędzie

Rolnik zgody na budowę nie dostał, utracił także możliwość starań o fundusze europejskie na rozwój swojego gospodarstwa. - Bez naszej zgody poprzedni burmistrz wprowadził na terenie całej wsi Trzebnice zmianę przeznaczenia gruntów z funkcji budowlano- zagrodowej na usługową, i zablokował możliwość rozwoju działalności. Nie możemy postawić nawet kurnika na podwórku. Jedyne co możemy w Trzebnicach, to postawić hotel w centrum wsi, bo na to pozwalają nam usługowe działki- tak o swoim problemie mówił pan Józef. Funkcje przeznaczenia działek zostały zmienione także w innych miejscowościach gminy. Absurdalne zmiany w planach dotyczyły także innych zapisów. Przykładowo: na nowych osiedlach, drogi osiedlowe miały mieć minimum 8 metrów.

Dyskusja z mieszkańcami

Dzisiaj gmina pracuje nad zmianami w MPZP i prowadzi konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy. Przez cały listopad każdy mieszkaniec ma szansę zapoznać się z projektami zmian w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Chocianów oraz  Brunowa, Chocianowca, Parchowa, Pogorzelisk, Trzebnic, i Trzmielowa. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów odbędzie się 20 listopada, o godzinie 14, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie. Zgodnie z prawem każdy mieszkaniec może wnieść uwagi do proponowanych projektów. Musi to jednak zrobić na piśmie skierowanym do Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów, w terminie do 6 grudnia. Pismo powinno zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.
 
 
 
 

InformatorWażne i Pożyteczne


12. grudnia 2017

Imieniny obchodzą:
Joanna, Dagmara, Aleksander